School Hulten moet behouden worden!

Gemeentebelang: Coalitie heeft aansporing nodig

Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat het bestuur van de school in Hulten over wilde gaan tot sluiting van de school. Alle partijen vonden toen dat dit voorkomen moet worden. Voor de kinderen, de groei van Hulten en de leefbaarheid. Tijdens de eerste raadsvergadering was het nogal verrassend hoe het nieuwe college omging met de motie voor behoud van de school.

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de gemeenschap van Hulten zich inzet voor behoud van de school. Dat bleek, de publieke tribune zal bomvol betrokken ouders en inwoners, leerkrachten, leerlingen en oud-bestuurders. Johan van der Kamp, vorig bestuurder, maakte gebruik van het spreekrecht om bij de raad het belang van lokaal onderwijs te bepleiten en benoemde wat er allemaal niet goed is gegaan in dit traject.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de school voor Hulten te behouden. Dus ook dat er politiek druk wordt gezet op het bestuur van de school en Stichting Nuwelijn. Daarom heeft de fractie van Gemeentebelang in de raadsvergadering samen met CDA, VVD en D66 een motie ingediend om er alles aan te doen om de basisschool, de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang te behouden.

De fractie van Gemeentebelang met Lilian, een betrokken ouder

De coalitiepartijen Kern’75, GGR en de PvdA wilden de motie niet steunen omdat zij een motie om het college meer slagkracht te geven richting het bestuur een stap te ver vonden. En dat is niet te rijmen met de tekst in het coalitieprogramma. Want daar staat letterlijk “Wij spannen ons maximaal in om de basisscholen in Molenschot en Hulten open te houden.” Waarom de coalitie bij de eerste de beste gelegenheid om zich in te spannen niet aangrijpt, werd ook tijdens de raadsvergadering niet duidelijk. Zijn de beloften op papier nu al rijp voor de prullenbak?

Gemeentebelang is van mening dat juist een motie nodig was omdat het behoud van de school van het allergrootste belang is. Een motie helpt het college om steviger te staan tegenover het bestuur van de Drie Musketiers. Gemeentebelang vindt dat een politiek statement maken ook een taak is van de gemeenteraad. Achterover leunen en zeggen dat de school er zelf over gaat, zoals wethouder Doremalen stelde, is niet de manier waarop de fractie van Gemeentebelang zich inzet voor Hulten.

Na veel soebatten zorgde een klein tekstueel wijzigingsvoorstel van Gemeentebelang ervoor dat alle partijen de motie konden steunen. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Het college kan nu aan de slag met een eensgezind geluid vanuit zowel Hulten als de gemeenteraad. En dat we hebben bereikt door samen te proberen eruit te komen, zo doen we dat bij Gemeentebelang.