Ga aan de slag met de klimaatsubsidie

Gemeentebelang: iedereen kan iets doen in en om huis

Afgelopen week heeft de gemeente met een ludieke actie op de weekmarkten in Gilze en Rijen gestaan. In een kraampje werd de klimaatsubsidie onder de aandacht gebracht. Geïnteresseerde inwoners konden informatie krijgen welke mogelijkheden er zijn om zelf een steentje bij te dragen aan klimaatadaptatie en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

Het was dan ook gezellig druk rondom de kraam van de gemeente. Dat zal vast niet alleen gelegen hebben aan de bloembollen actie die eraan gekoppeld was. Want iedere belangstellende kreeg een zak biologische bloembollen mee. Ook de interesse om zelf iets te gaan doen was groot. Onze lijsttrekker Maud van der Meer kwam even kijken om te horen welke reacties zoal gegeven werden. En dat is logisch want het idee van het invoeren van een klimaatsubsidie kwam ook vanuit de fractie van Gemeentebelang. Het was dan ook leuk te horen dat er al veel inwoners gebruik van hebben gemaakt of zeker van plan zijn om dat te gaan doen. Dat de gemeente dan financieel hieraan bijdraagt vond iedereen dan ook een prettige bijkomstigheid.

Ook wethouder Ariane Zwarts was op beide dagen aanwezig. En volgens Ariane was het nog het opvallendst dat iedereen die zij sprak doordrongen is van het feit dat het klimaat snel verandert en dat er maatregelen moeten worden getroffen. En ook dat kleine bijdragen in je tuin of huis helpen om klimaatverandering aan te pakken. Over het algemeen was de bereidheid om zelf aan de slag te gaan met een regenton, een groen dak of minder tegels in je tuin enorm groot. De subsidie sluit daarom mooi aan op de behoefte die er lokaal is. Gemeentebelang wil er daarom voor zorgen dat de subsidie laagdrempelig blijft en goed past bij de kansen die inwoners hebben om iets te doen voor een groene omgeving.

Maud en Ariane bij de klimaatsubsidie kraam van de gemeente op de weekmarkt in Rijen

In onze gemeente doen we natuurlijk veel meer om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Het afkoppelen van regenwater is al gewoon in nieuw te bouwen woonwijken maar ook bestaande wijken zullen bij momenten als herinrichting of het vernieuwen van de riolering, van het riool worden afgekoppeld. Want regenwater moet de grond in en niet weggespoeld worden door een rioolbuis. Ook bij herinrichting van woonwijken is volop aandacht voor groen en klimaat. En daar zijn we als Gemeentebelang blij mee want zo pakken we met elkaar de gevolgen van klimaatverandering aan, met grote en kleine maatregelen maken we de gemeente Gilze en Rijen klimaatbestendig. Vraag de subsidie aan op: www.gilzerijen.nl/duurzaamheid/klimaatsubsidie, want “waar je woont, moet het goed zijn”.