Mooie bouwkansen in Molenschot van start

Gemeentebelang: De huizencrisis raakt iedereen, dus we moeten bouwen voor iedereen.

Niet alleen starters en senioren hebben een passend huis nodig, iedereen hier tussenin heeft het ook moeilijk. Want bij gezinsuitbreiding of verhuizen voor je werk loop je ook vast. Doorstroming is daarom ook belangrijk. Gemeentebelang vindt dan ook dat er voor iedereen gebouwd moet worden.

Het is mooi om te zien dat er in onze gemeente de komende tijd heel veel gebouwd gaat worden. Zo worden er in Molenschot, door inzet van inwoners, gemeente en met medewerking van defensie 65 woningen gebouwd. Woningen voor starters, doorstromers, zelfbouwers en mensen met een zorgvraag krijgen allemaal een plek binnen het plan. Gemeentebelang is dan ook blij met deze ontwikkeling, zeker omdat het in verband met de vliegbasis niet makkelijk bouwen is in Molenschot. De ontwikkelingen in Molenschot passen ook goed bij de woonvisie met als uitgangspunten vitale leefbare kernen, betaalbaar wonen, duurzame woningvoorraad en comfortabel wonen met aandacht voor zorg en welzijn.

Gemeentebelang is blij met deze woonvisie, omdat we hiermee kunnen zorgen dat iedereen fijn kan wonen. Fijn wonen is wat ons betreft ook een woonwijk die divers is opgebouwd en met veel groen en klimaatadaptieve maatregelen. De woonvisie waarbij gebouwd gaat worden in alle kernen en voor alle doelgroepen vloeit voort uit ons verkiezingsprogramma en is opgenomen in het coalitieprogramma. En met het feit dat we inmiddels honderden nieuwbouwwoningen, die gebouwd gaan worden in alle kernen, op de rit hebben staan kunnen we wel zeggen: missie volbracht!

Lijsttrekker Maud van der Meer en Maarten van Haperen, nummer 2 op de kieslijst voor de Sint-Annakapel in Molenschot

Het is wel een domper dat door de wooncrisis met de torenhoge bouwkosten, de schaarste en de hoge prijzen voor veel mensen het kopen van een huis een brug te ver is. Als gemeente hebben we weinig tot geen grip op deze financiële gevolgen. De betaalbaarheid hangt af van de beleidsmakers in Den Haag en banken. Door de lage rente, jubelton en andere maatregelen zijn huizenprijzen opgedreven, terwijl kopers nu ook nog eens te maken krijgen met de gigantische inflatie.

Als gemeente bieden we wel de starters-, duurzaamheids- en blijverslening aan. Deze leningen kunnen helpen om een huis te kopen, langer erin te blijven wonen of te verduurzamen zodat je energierekening zo laag mogelijk wordt. Daarnaast wil Gemeentebelang dat ook woonstichting Leystromen zoveel mogelijk huizen bouwt en in bezit houdt. Via de prestatieafspraken moet dit dan ook vastgelegd worden. Een nader punt dat verder uitgewerkt wordt is het geven van voorrang aan onze inwoners bij nieuwbouwprojecten. Op deze wijze kunnen we starters en doorstromers een voorsprong geven om hier te blijven wonen. Gemeentebelang is dan ook benieuwd hoe we deze regeling in onze gemeente kunnen invoeren.

Lees meer over onze ideeën voor de toekomst in het nieuwe verkiezingsprogramma op onze website: www.gemeentebelang.org