Sporthal Achter de Tuintjes moet er zeker komen

Gemeentebelang: Voorzieningen moeten samen op gaan met goed financieel beleid.

De sporthal Achter de Tuintjes in Gilze voldoet niet meer aan de eisen om veilig en comfortabel te sporten. Al eerder besloten we in de gemeenteraad dat de sporthal grondig gerenoveerd zou worden waarbij ook rekening werd gehouden met de wensen van verenigingen. Ook duurzame maatregelen werden opgenomen. Helaas kende dit project alweer tegenslag. Bij onderzoek naar de staat van de hal bleek dat een aantal onderdelen van de sporthal niet herbruikbaar zijn. De gemeenteraad moest vorige week opnieuw een afweging maken wat de beste optie was om verder te gaan.

Het college gaf aan dat verbouwing van de sporthal weer meer ging kosten dan eerder was begroot. Opnieuw moest er een keuze gemaakt worden. Hierbij ging het vooral tussen door gaan met grootschalige renovatie of toch volledige nieuwbouw te overwegen. Inmiddels was duidelijk dat het prijsverschil tussen deze twee opties steeds kleiner was geworden. Neemt niet weg dat er sowieso een enorme kostenstijging van 2,8 miljoen aan de orde is. Nieuwbouw gaat zelfs nog 4,9 miljoen meer kosten dan begroot. We verwachten dat dit bedrag na onderzoek met nog eens 1 of 2 miljoen zal stijgen.

Lijsttrekker Maud van der Meer en Maarten van Haperen, nummer 2 op de kieslijst bij de voormalige Margriethal

Omdat het verschil tussen nieuwbouw en renoveren relatief klein geworden is, kreeg Gemeentebelang daardoor een voorkeur voor complete nieuwbouw van de sporthal. We weten dat bouwkosten door tekort aan personeel, materiaal en grote vraag verschrikkelijk gestegen zijn. Nu de budgetten in de bouw onzeker zijn, moeten we zorgvuldig te werk gaan om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de uiteindelijke kosten. Gemeentebelang sprak in de raad de voorkeur uit voor nieuwbouw, wilde eerst meer weten over de kosten en stemde daarom tegen. Ook de wethouder gaf aan niet te weten waar ze het geld vandaan moest halen. Het verbaasde Gemeentebelang dat andere partijen aangaven geen idee te hebben hoe het college aan de middelen moest zien te komen, toch kozen voor het uitgeven van meer geld. Een ander nadeel is dat door dit besluit het helaas ook weer langer wachten is voordat Achter de Tuintjes gerenoveerd of herbouwd kan worden.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat we verstandig financieel beleid voeren. Dat betekent dat we graag een toekomstbestendige sporthal in Gilze willen maar wel gelijk met de middelen erbij die daarvoor nodig zijn. We hebben namelijk nog meer projecten op de rol staan waar we als gemeente in gaan investeren voor onze inwoners. Bijvoorbeeld een nieuwe sporthal op de locatie van de oude margriethal in Rijen.

Kijk op onze website www.gemeentebelang.org voor meer informatie over onze standpunten en laat ons weten wat je ervan vindt via info@gemeentebelang.org.