Tijd voor een nieuw, gezellig Wilhelminaplein

Gemeentebelang: de afronding is in zicht voor centrum Rijen

Gemeentebelang leest de laatste tijd vaak dat “onze inwoners iets verdienen” als het gaat om bijvoorbeeld een nieuwe sporthal of skatebaan. Wij vinden dat goede voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie voor onze inwoners. Die hoef je niet te verdienen, daar zorgen we als gemeente voor.

Dit gaat volgens Gemeentebelang ook op voor het Wilhelminaplein en het Centrumplan Rijen Oost. Het is ons een doorn in het oog dat de definitieve handtekening voor het realiseren van het centrumplan nog steeds op zich laat wachten. Natuurlijk zijn daar diverse oorzaken voor, maar dat neemt niet weg dat de schop nu echt eens de grond in moet. Dus Lidl, projectontwikkelaar, hou eens op met dat getreuzel en maak goede afspraken met elkaar! Rijen heeft lang genoeg gewacht. Ondertussen gaan we als gemeente gelukkig wel door met de herinrichting van het Wilhelminaplein. Een geheel afgerond plein waar markt, horeca, groen, inclusiviteit en vooral gezelligheid samen moeten komen. Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering van 31 januari het raadsvoorstel waarmee geld beschikbaar werd gesteld om een plan te gaan maken voor het Wilhelminaplein van harte gesteund.

Maud van der Meer op het Wilhelminaplein

Samen zal met belanghebbenden zoals de middenstand en omwonenden ideeën ontwikkeld worden hoe het Wilhelminaplein er uit moet komen te zien. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat het Wilhelminaplein een fijne plek is om te verblijven. Met veel groen en door een waterelement toe te voegen kan het Wilhelminaplein hittestress aan. We willen geen versteend plein meer. En het watertappunt, dat op initiatief van Gemeentebelang geplaatst is, zal ook ergens weer een plek moeten krijgen. De onhandige fietsenrekken kunnen dan eindelijk verdwijnen en plaats maken voor goede. En een elektrisch oplaadpunt voor fietsen zou ook een welkome toevoeging zijn, je fiets opladen terwijl je iets drinkt op het terras! Een belangrijk onderdeel van het nieuwe centrumplan zal wat voor Gemeentebelang betreft de beschikbaarheid van een openbaar toilet zijn. Onze motie om een openbaar toilet te realiseren is breed gesteund.

Het nieuwe centrumplan en Wilhelminaplein hebben ook invloed op de directe omgeving. Gemeentebelang heeft bijvoorbeeld aangedrongen op een goede aansluiting van de Marijkestraat en verbinding van de nieuwe stationsomgeving met het centrum. Als partij hebben we onze ideeën al bekend gemaakt in de raad en commissie. Nu zijn de betrokkenen aan zet. Het wordt vast een fantastisch middelpunt in Rijen. Gemeentebelang is vaak op het Wilhelminaplein te vinden. Ook zaterdag 5 februari zijn we weer aanwezig met onze “Praat op Straat”, zoals elke eerste zaterdag van de maand de afgelopen jaren. Kom je ook even langs om wensen te delen over het Wilhelminaplein? Of mail ons op info@gemeentebelang.org.