De Spoorzone, reactie op pamflet actiegroep Rijen Ontspoort

Gemeentebelang: niet akkoord bij overschrijding budget en veiligheid voorop

Belangengroep Rijen Ontspoort maakt zich zorgen over de spoorzone. En heeft huis-aan-huis een pamflet verspreid dat Gemeentebelang ook gelezen heeft. Gemeentebelang stelt dat dit een van de grootste projecten van onze gemeente is. Zorgvuldige berichtgeving, van wie dan ook, vinden we belangrijk. Daarom hebben wij aan het college van B&W vragen gesteld over de punten die in het pamflet genoemd worden. Want Gemeentebelang wil alles weten zodat we de juiste afweging kunnen maken voor wat het beste is voor onze gemeente.

Inmiddels heeft Gemeentebelang de antwoorden ontvangen. En deze delen wij omdat het belangrijk is voor alle inwoners om de reactie op de gestelde punten uit het pamflet te lezen. Verschillende beweringen in het pamflet zijn onjuist. Zo zal de brandweer zich niet klem gaan rijden in de nieuwe onderdoorgang. De onderdoorgang wordt qua diepte juist zo gemaakt dat de brandweer Rijen-zuid kan bereiken. Het pamflet trekt een vergelijking met fietsbruggen in relatie tot de hellingshoek, terwijl het hier om een onderdoorgang gaat. Deze manier van knutselen met gegevens vindt Gemeentebelang niet zorgvuldig.

Het pamflet van de actiegroep verwijst naar een ‘rapport’ dat is opgesteld door een persoon die is ingehuurd door omwonenden van de spoorzone. De opsteller van dit rapport had geen functie bij de professionele instanties die het ontwerp van de spoorzone hebben getoetst. Gemeentebelang ziet dit als een geval ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’.

Maud, Johan en Francesco, de fractie van Gemeentebelang

Zoals gezegd is dit een van de grootste projecten in Rijen. Het behelst niet alleen de ondertunneling maar ook een complete metamorfose voor de gehele spoorzone. Dit is niet zomaar in een artikel, een pamflet of petitie te vangen. Voor Gemeentebelang staat vast dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan begroot en dat de veiligheid van fietsers en langzaam verkeer altijd gewaarborgd moet zijn.

In de afgelopen periode is er door de oppositie en Rijen Ontspoort gesteld dat wij een voorstander zijn van de auto-te-gast tunnel. Gemeentebelang heeft vanaf het begin gezegd “zo groot als het moet en zo klein als het kan”. Niet: er moeten auto’s door de onderdoorgang. Inmiddels is er veel onderzocht en ligt er een bestemmingsplan gebaseerd op de voorkeursvariant die de gemeenteraad heeft vastgesteld, de auto-te-gast tunnel. Voor Gemeentebelang staat vast dat de hellingshoek niet te steil mag zijn voor de fietsers en dat de hulpdiensten door de onderdoorgang moeten kunnen. Er moet daarom na het vaststellen van het bestemmingsplan gewerkt gaan worden aan een definitief ontwerp dat al deze elementen in zich heeft. En het bestemmingsplan geeft die ruimte. Het bestemmingsplan moet niet geblokkeerd worden. Want dan blokkeer je alle ontwikkelingen van de Spoorzone dus ook een veilig, bereikbaar station met nieuwe parkeerplaatsen, fietsenstalling, en alle maatregelen voor een betere leefomgeving.

Dit belangrijke project inzetten als verkiezingsitem maakt het niet beter. Er wordt voor de verkiezingen niks onomkeerbaars besloten. Gemeentebelang is dan ook voor het vervolgen van dialoog met belanghebbenden, inwoners, stakeholders en partners die hierbij betrokken zijn. Laten we de tijd verder gebruiken om de spoorzone nog beter uit te werken zodat uiteindelijk de beste variant op tafel ligt. De beantwoording van onze vragen over het pamflet van Rijen Ontspoort is te lezen onderaan deze pagina. Heb je vragen over dit artikel? Stuur een bericht naar info@gemeentebelang.org.