Trots op de resultaten van Gemeentebelang in de afgelopen 4 jaar

Gemeentebelang: de resultaten na 4 jaar samenwerken

Nu de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan zitten te komen is het goed om terug te blikken op 4 jaar Gemeentebelang in de coalitie. Wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt? Natuurlijk kunnen we niet om de invloed van de coronapandemie heen. Een vreselijke tijd waarin veel inwoners maar ook medewerkers van de ABG, verdriet en eenzaamheid hebben gekend.

Ondanks dat de afgelopen 4 jaar uitdagingen kende kijkt Gemeentebelang met grote tevredenheid terug op de behaalde resultaten. In het coalitieprogramma zijn (bijna) alle actiepunten die Gemeentebelang heeft ingebracht gerealiseerd.

Op sociaal gebied hebben we een jongerenadviespanel en adviesvanger, een inclusie-agenda en vrij toegankelijke dagactiviteiten gerealiseerd. Het voorkomen van ouderenmisbruik en eenzaamheid is op de kaart gezet. We maken daarbij gebruik van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg en de Kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente. Gemeentebelang is er heel trots op dat we niet hebben hoeven bezuinigen op zorg, huishoudelijke hulp en ondersteuning. Daar gaan wij ons de komende 4 jaar ook weer voor inzetten. De regelingen voor inwoners die niet alles zelf kunnen betalen zijn zelfs uitgebreid en er zijn programma’s om iedereen aan een passende baan te helpen. Het Dorpsteam, Dorpsondersteuner en Sociaal Team zijn er om onze inwoners met zorgen en vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen.

Francesco Beterams, Ariane Zwarts, Maud van der Meer en Johan Manders

Op het gebied van duurzaamheid heeft onze wethouder Ariane Zwarts grote stappen gezet om de basis te leggen om van het aardgas af te gaan, duurzame energie op te wekken en samen met de regio klimaatverandering tegen te gaan. Vanuit de gemeenteraad heeft fractievoorzitter en lijsttrekker Maud van der Meer het initiatief genomen om een klimaatsubsidie in te voeren waarmee alle inwoners hun leefomgeving kunnen vergroenen. Er ligt dus een solide basis om de komende 4 jaar vaart te maken met een duurzaam Gilze en Rijen.

Ondanks de woningnood worden er veel huizen gebouwd, en daar gaan we mee door, voor alle doelgroepen! Dankzij de inspanningen van Gemeentebelang krijgt de skatebaan in Rijen een nieuwe locatie en is de bibliotheek in Rijen helemaal vernieuwd.

Uiteraard is het te veel om op te noemen maar waar we het meest trots op zijn is dat dit alles is gerealiseerd voor alle inwoners van onze gemeente terwijl we nog steeds de op vijf na goedkoopste gemeente van Nederland zijn. En met een dikke 8 voor ons financiële huishoudboekje! En dat is waar Gemeentebelang voor staat, een gemeente met goede voorzieningen voor onze inwoners door op een verantwoorde manier met ons geld om te gaan. Gemeentebelang is dan ook blij dat dat gelukt is door samenwerking, dialoog en vooral door naar iedereen te luisteren. Kom je daarom ook even langs op onze laatste campagnedag op zaterdag? We staan dan met onze I love Rijen letters op het Wilhelminaplein!