Geschrokken van plotseling opstappen wethouder

Gemeentebelang: Nog 90 dagen in deze bestuursperiode

Afgelopen week werd Gemeentebelang, net als zovelen, verrast door de mededeling dat wethouder Sandra Diepstraten per direct haar werkzaamheden heeft neergelegd. Als Gemeentebelang vinden we dit erg jammer.

Wethouder Diepstraten heeft 2,5 jaar geleden Rolph Dols, de naar Tilburg vertrokken wethouder, opgevolgd. Zij nam daarmee een zeer specifieke portefeuille over die, gelet op haar achtergrond, Juridisch en Ruimtelijke Ordening, ook goed bij haar paste. De nieuwe Omgevingswet, het Luchthavenbesluit en de Spoorzone zijn een aantal projecten uit haar portefeuille die niet zomaar over te nemen zijn. Het CDA zal het voortouw nemen om te kijken wat de beste oplossing is om het vertrek van wethouder Diepstraten op te vangen. Samen met de coalitiepartijen kijken we hoe, met nog 4 of 5 maanden te gaan, al deze zaken zorgvuldig en goed kunnen worden behartigd.

Fractie van Gemeentebelang, Maud van der Meer, Johan Manders en Francesco Beterams

Want het gaat in de eindfase voorspoedig met de punten die we in de coalitie hebben kunnen realiseren. Veel zitten in de eindfase of er is de basis gelegd voor de toekomst. In de laatste 90 dagen van deze bestuursperiode staan er nog mooie punten op de agenda van de gemeenteraad. In de laatste gemeenteraad van dit jaar gaan we de Warmtetransitie Visie vaststellen, waarmee we onze gemeente weer een stap dichterbij een aardgasvrije toekomst brengen. Ook gaan we het hebben over de te schrappen busverbinding Gilze/AZC en stellen we een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast. Gemeentebelang vindt dan ook dat zowel grote als kleine dossiers belangrijk zijn omdat die voor al onze inwoners van belang zijn.

Voor Gemeentebelang staat het als een paal boven water dat we ons in blijven zetten voor onze inwoners en gemeente en onze verantwoordelijkheid nemen. Het is in het belang van alle inwoners en de gemeente Gilze en Rijen dat de gemeente stabiel en kundig bestuurd wordt. Daar gaan wij de komende tijd dan ook mee door. Want: ”waar je woont, moet het goed zijn”.