Groeituin Floralia blijft behouden voor onze gemeente

Gemeentebelang: unieke plek voor dagbesteding en participatie

Groeituin Floralia in Gilze is een bijzondere plek. In 2015 gestart en inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle locatie waar vooral kwetsbare inwoners op een laagdrempelige manier werken aan het (hernieuwd) deelnemen aan de samenleving. En dat iedereen mee kan doen is voor Gemeentebelang erg belangrijk. De Groeituin werd alleen in haar bestaan bedreigd door de naastgelegen nieuwbouwplannen. Maar zover gaat het gelukkig niet komen.

In de afgelopen raadscommissie Samenleving werd al snel duidelijk dat de Groeituin een warm hart wordt toegedragen. Vooral de opbrengst op sociaal en maatschappelijk vlak werd vooropgesteld. De Groeituin is een laagdrempelige dagbesteding voor inwoners die het niet zomaar lukt om mee te doen in de maatschappij of de vaardigheden hebben voor een reguliere baan. Voor deze groep is een zogenaamd re-integratie traject een stap te ver. De Groeituin biedt mensen een mogelijkheid om zonder druk maar met begeleiding eerst te werken aan zichzelf, aan zelfvertrouwen, aan ritme en regelmaat. De Groeituin is hiermee uniek, het is eerder een dagbesteding en participatietraject dan de reguliere re-integratie trajecten die we uiteraard ook in huis hebben. Met de Groeituin is een opstap gecreëerd om te zorgen dat deze groep uiteindelijk wel kan doorstromen naar inclusief en passend werk en daarmee verder geholpen worden met het streven naar een zelfstandig bestaan. Gelukkig werd in de commissie Samenleving dan ook vastgesteld dat de Groeituin een waardevolle toevoeging is voor onze kwetsbare inwoners en daarom moet blijven.

Burgemeester Alssema op bezoek bij de groeituin

De Groeituin is een plek waar deelnemers groente verbouwen en kruiden kweken in de kas. Wist je dat deze groente weggegeven wordt aan de Voedselbank? Zo kunnen zij hun klanten weer van verse en biologische groenten voorzien. Daarnaast zijn ze ook al helemaal geïntegreerd in Gilze. Met St Franciscus is een speciale band en met de scholen zijn ze actief op educatief gebied. En ook verschillende statushouders komen graag werken op de Groeituin omdat ze zo kennis kunnen maken met andere deelnemers en kunnen oefenen met de taal.

Door de nieuwbouwplannen moet de Groeituin helaas verhuizen. We vinden het jammer dat deze mooie locatie niet behouden kan blijven. Gelukkig er overeenstemming dat de Groeituin behouden moet blijven en Gemeentebelang is ervan overtuigd dat er een andere mooie locatie gevonden gaat worden. Wethouder Ariane Zwarts vertelde dat er nu een locatie is die als kansrijk wordt geacht maar wilde het verder nog even geheim houden. We zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolg zodat de Groeituin straks nog meer kan betekenen voor onze kwetsbare inwoners. In onze gemeente zeggen we niet voor niets: Iedereen telt mee en doet mee!