Met een populistische poppenkast komen we geen stap verder

Gemeentebelang: politiek is samenwerken en verbinden

De politieke arena is de afgelopen raadsperiode verhard en bol komen te staan van tegenstellingen. Met als dieptepunt de raadsvergadering waarin wethouder Annette Stinenbosch werd geïnstalleerd. De inbreng van onze fractievoorzitter Maud van der Meer was dan ook stevig en duidelijk.

Gemeentebelang had ook liever gezien dat wethouder Sandra Diepstraten deze bestuursperiode had afgemaakt. Zeker met nog een paar maanden te gaan tot de verkiezingen. Daarom is gesproken met het CDA, collegeleden en met GB-ers. Het werd Gemeentebelang duidelijk dat er geen sprake kon zijn van vertraging in de portefeuille van de vorige wethouder. Er staan veel woningbouwprojecten op de planning, vertraging op de Spoorzone kost veel geld, het Centrumplan Rijen, de Omgevingswet en het Luchthavenbesluit moeten door. En als je het takenpakket van een wethouder serieus neemt doe je dit er niet “even bij”. Ook niet voor een paar maanden. Kortom, het zo snel mogelijk aanstellen van een ervaren wethouder zou voor de minste vertraging zorgen en daarmee wordt tijd en geld bespaard.

Gemeentebelang houdt niet van polariseren, zoekt naar verbinding en wil luisteren naar andermans argumenten. In de afgelopen raadsvergadering bleek echter dat lijsttrekker Antonet Krol van D66 van alles wil behalve verbinden en luisteren maar steeds de confrontatie opzoekt. Zoals in de media aangekondigd heeft zij namens D66 de nieuw te benoemen wethouder moedwillig persoonlijk willen beschadigen en in de raad uitspraken gedaan die een raadslid en D66 niet waardig zijn. Gemeentebelang heeft hier met veel verontwaardiging op geageerd. En wij waren de enige niet. Ook burgemeester Alssema wees Antonet Krol terecht door te zeggen dat haar woordkeuze en optreden niet in onze raadzaal thuishoort.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Daarnaast bleek D66 wederom niet te willen investeren in de toekomst van onze gemeente. Na jarenlange vruchteloze pogingen van D66 om te bezuinigen op de ABG, de medewerkers met honderden onzinnige vragen te bestoken en al het werk af te kraken was de partij ineens “bezorgd” om de werkdruk voor de medewerkers door de komst van een nieuwe wethouder. Het tegendeel is echter waar: de medewerkers zijn blij met de snelle benoeming van een nieuwe bestuurder zodat ze hun werk voortvarend voor onze inwoners kunnen blijven uitvoeren.

Gemeentebelang heeft zich altijd positief en verbindend ingezet voor onze gemeente. Maar voor Gemeentebelang worden er nu grenzen overschreden. Polariseren, fulmineren in de media en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken horen er niet bij. Gemeentebelang blijft de bruggenbouwer die we steeds zijn geweest en zullen dat blijven, ongeacht of er verkiezingen op komst zijn of niet. Want “waar je woont, moet het goed zijn!”