Nieuwe voorzitter voor Gemeentebelang

Gemeentebelang: ook profiel nieuwe burgemeester actueel op de ALV

Vorige week heeft Gemeentebelang op de valreep voor de echte zomervakantiekoorts losbarstte, een Algemene Ledenvergadering gehouden. Niet alleen stond de benoeming van een nieuwe voorzitter op de agenda, ook wilde het bestuur graag de mening van de leden peilen over drie actuele thema’s.

Henk Jan Hofsteenge

De leden van Gemeentebelang hebben unaniem Henk Jan Hofsteenge benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Henk Jan heeft als interim-voorzitter gedurende de afgelopen periode de belangen van Gemeentebelang op een waardige en vooral integere wijze behartigd. Met oog voor de diverse belangen heeft hij, samen met het bestuur, Gemeentebelang door een moeilijke tijd geloodst. Gemeentebelang is daarom blij dat Henk Jan deze taak op zich wil nemen en zich sterk wil maken voor onze partij.

Drie thema’s

Naast dit belangrijke agendapunt hebben de leden tijdens de ALV ook met elkaar van gedachten gewisseld over drie thema’s: het centrumplan Rijen, de energietransitie en het profiel voor de nieuwe burgemeester. Onze huidige burgemeester neemt in het voorjaar van 2020 afscheid en de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is inmiddels gestart. Een burgemeester is belangrijk voor onze inwoners. Want een burgemeester moet invulling geven aan het burgervaderschap, maar hij (of zij) moet ook optreden als vertegenwoordiger van onze gemeente. Bijzonder was dat enkele voorgangers van onze huidige burgemeester de revue passeerden om te ontdekken welke eigenschappen we belangrijk vinden. Een ding stond voor de leden al vast: de nieuwe burgemeester moet echt in onze gemeente komen wonen! Met de plussen en minnen uit het verleden en de wensen voor de toekomst hebben de leden van Gemeentebelang een mooie lijst opgesteld voor de commissie die de profielschets gaat opstellen. Na de zomervakantie kun je via de gemeente ook zelf je inbreng geven. Tegen die tijd zul je horen op welke wijze dat kan. Mocht je zelf hier nu al via Gemeentebelang iets over willen zeggen, laat ons gerust iets weten via info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.