Bezuinigen met oog op de toekomst

Gemeentebelang: aan de slag met de Perspectiefnota

De zomervakantie zit er voor de meesten weer op, scholen zijn weer begonnen. Ook de raads- en commissieleden van Gemeentebelang zijn weer opgestart. Want de komende tijd komen er al belangrijke zaken aan de orde zoals het profiel voor onze nieuwe burgemeester, de uitkomsten van de onderzoeken Spoortunnel en ook het oplossen van de financiële tekorten. Kortom, we gaan gelijk beginnen.

Tekorten
Als eerste staat de inventarisatie van de mogelijkheden om de tekorten op te vangen op de agenda. Voor de zomervakantie is er een eerste verkennende sessie geweest in de commissie middelen. Door veel minder geld van het Rijk, tekorten op Jeugdzorg en andere grote kostenposten is het een forse opgave om het financiële tekort weg te werken. Wat Gemeentebelang betreft zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten. In het coalitieprogramma staat dat we tot de 20% goedkoopste gemeenten willen blijven behoren. Onlangs werd bekend dat we zelfs de goedkoopste gemeente zijn. Dit punt uit het coalitieprogramma moeten we dus vast kunnen houden.

Dienstverlenend
Een gemeente staat ook ten dienste van de inwoners. Een gemeente doet meer dan een paspoort uitreiken. De gemeente zorgt dat je een traplift krijgt of zorg voor je kind, dat er nieuwe huizen gebouwd kunnen worden, straten aangelegd, vuil opgehaald, de groenvoorziening bij gehouden wordt en de weekmarkt gehouden kan worden. Het is een dienstverlenende organisatie voor onze inwoners. Door de complexiteit van de ABG en de druk vanuit het groeiend aantal hulpvragen in het sociaal domein en oplevende economie moeten we juist onze inwoners en gemeente goed blijven bedienen met voldoende personeel om onze inwoners ten dienste te kunnen zijn.

Voorzieningen
Daarnaast vinden we het belangrijk dat voorzieningen in stand blijven voor onze inwoners. We hebben juist veel geïnvesteerd in alle scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad met sporthal, een nieuwe inrichting voor de bibliotheek, en straks een nieuwe sporthal in Rijen en minimaal een gerenoveerde in Gilze. Dit soort voorzieningen zijn belangrijk voor veel inwoners, zowel voor sportief als maatschappelijk gebruik. Ook de inzet van onze vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend beloond worden.

Opties
Maar dat betekent dat we goed moeten kijken naar de opties die er zijn. Willen we in de toekomst een duurzame gemeente zijn waar we kunnen sporten, wonen, naar school kunnen gaan, activiteiten kunnen ontplooien, dan zal dat ook betaald moeten worden. We kunnen niet langer voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Maar met juiste keuzes kunnen we de toekomst een goed en mooi perspectief geven zodat dit allemaal behouden kan blijven. Heb je zelf ideeën hierover? Dan horen we dat graag via info@gemeentebelang.org. Of kijk op onze website, www.gemeentebelang.org. Want: “Waar je woont, moet het goed zijn”.

we gaan gelijk beginnen