Overlast? Nieuwe overlastregisseur pakt het op

Gemeentebelang: lang gewacht en toch gekomen

Als overlast veel voorkomt of lang aanhoudt, dan wordt het vervelend. Het woongenot of het gevoel van veiligheid kan aangetast worden. Dat schreef Gemeentebelang in 2013 in haar rapportage over overlast in onze gemeente.

Het rapport was opgesteld naar aanleiding van meldingen van inwoners die op verschillende gebieden overlast ervoeren. Maar zij vonden vooral dat er niet adequaat met de melding werd omgegaan. Gemeentebelang pleitte in het rapport dan ook voor 1 centraal punt waar overlast gemeld kan worden. Zo stond in ons artikel in het weekblad destijds: “wijs een persoon aan die de melding behandelt, coördineert en zorg draagt voor de afwikkeling ervan”. Helaas werd destijds niets met onze aanbeveling gedaan. Maar tijden veranderen en goede ideeën blijven hangen.

fractie Gemeentebelang

In de tussentijdse rapportage Programma Veiligheid staat dat de overlastregisseur per 1 mei jl. is begonnen. In deze rapportage wordt verder vermeld dat de prioriteit van de overlastregisseur ligt bij jeugdoverlastlocaties, met name bij winkelcentrum De Laverije, zwembad Den Butter, sportparken, skatebanen en de Boodschap/A16. De overlastmeldingen die dagelijks uit de systemen komen zoals via de website, telefonisch en de BuitenBeter app komen bij de overlastregisseur terecht. Daarna wordt gezorgd dat er door de juiste persoon opvolging wordt gegeven aan de meldingen door BOA’s, buitendienst, politie, jongerenwerk, Leystromen of Contour de Twern. De gemeente probeert daarin, zo kunnen we lezen, waar het wenselijk is zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. De meeste meldingen gaan over (zwerf)afval, stankoverlast, parkeeroverlast, vandalisme, ongedierte en overlast door of van arbeidsmigranten. Gemeentebelang is dan ook blij met de komst van de overlastregisseur in onze gemeente want het is precies waar we indertijd voor gepleit hebben.

Heb je een melding met betrekking tot overlast dan kun je die doorgeven aan de gemeente via de bekende kanalen zoals de website, WhatsApp, telefonisch of de BuitenBeter app. Wil je Gemeentebelang iets doorgeven? Dan kan dat via ons secretariaat info@gemeentebelang.org. Of kijk op onze website, www.gemeentebelang.org. Want: “Waar je woont, moet het goed zijn”.