Spoorzone, meer dan tunnel alleen

Gemeentebelang: afwegen van belangen en integraal beoordelen

Het dossier spoorzone komt nu in de fase dat er besluiten moeten worden genomen. In de speciale Commissie Ruimte van afgelopen week werd ook duidelijk dat emoties een grote rol spelen. Dat is gelet op de grote impact, die met name de ondertunneling voor direct belanghebbenden heeft, niet vreemd. Maar Gemeentebelang is wel van mening dat politieke besluitvorming moet plaatsvinden in het belang van de gemeenschap.

Tunnels

In de afgelopen jaren werd de kern Rijen geconfronteerd met een steeds meer dichtslibbend wegennet vanwege de oplopende wachttijden voor de twee overgangen aan de Stationsstraat en de Vijf Eikenweg. Als gemeente zijn we erin geslaagd om Provincie, Ministerie en ProRail te overtuigen dat de problematiek zo nijpend is dat zij participeren in de aaneg van de twee tunnels en deze ook mee financieren.

Perron

Het perron zoals we die in Rijen kennen is er een van het gevaarlijke type, dat in Nederland nagenoeg niet meer voorkomt. Het oversteken van het spoor heeft al gezorgd voor diverse ongelukken. Daarnaast ligt er een ongebruikt wachtspoor dat opgeheven kan worden. Dit geeft meer ruimte om het perron aan te passen en veiliger te maken.

Spoorzone

Het station is belangrijk voor onze inwoners van Rijen om op een duurzame te kunnen reizen. Maar het is ook van belang voor bedrijven en ondernemers. Rijen dankt hier zijn groei aan. Ook hier wordt in de nieuwe spoorplannen aandacht aan besteed en niet alleen aan meer adequate parkeerplaatsen. In de nieuwe stationsomgeving wordt een grote overdekte fietsenstalling gerealiseerd in een bestaand gebouw. Daarnaast zorgt een snelfietsroute en andere fietspaden richting bedrijventerrein en centrum voor een goede verbinding tussen openbaar en eigen vervoer.

Stationsgebouw en klimaatbestendige omgeving

Besluit spoorzone: meer dan tunnel alleen

Het unieke stationsgebouw wordt door vrijwilligers gerund zodat reizigers er op een fijne manier kunnen wachten en zelfs van een toilet gebruik kunnen maken. Daarnaast wordt het gebruikt voor diverse activiteiten. We hopen dan ook dat het gebouw door de herontwikkeling van de spoorzone flink gerenoveerd zal worden. Daarnaast vindt Gemeentebelang dat ook het klimaat niet vergeten mag worden. We houden de plannen op dit punt scherp in de gaten zodat aspecten als hittestress en waterproblematiek vanuit de klimaatgedachte meegenomen wordt in de totale planvorming.

Verantwoordelijk besluit

Gemeentebelang is van mening dat de gemeenteraad in het algemeen belang moeten oordelen over de plannen Spoorzone. Het is een omvangrijk project waar het om meer gaat dan alleen de tunnel Stationsstraat. Als het totale project aansluit om de problemen op een verantwoorde wijze opgelost te krijgen en zelfs meer toekomstbestendig te maken dan zal Gemeentebelang daar op basis van feiten, cijfers, onderzoek en afweging van belangen haar verantwoordelijkheid nemen. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.