Onderdoorgang mogelijk volgens onderzoeken

Gemeentebelang: alles zorgvuldig afgewogen

Vorige week schreef Gemeentebelang over het project Spoorzone in Rijen. De afgelopen tijd heeft de onderdoorgang daarin de meeste aandacht gehad. Dat is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van de spoorzone maar Gemeentebelang wilde ook laten zien dat het project uit meer bestaat dan alleen de ondertunneling.

De zorg van omwonenden over een leefbare woonomgeving begrijpen wij. Daarom zijn zij in een vroeg stadium meegenomen in het traject en heeft de gemeenteraad besloten om de eigenaren van diverse woningen de mogelijkheid te bieden deze te verkopen. Daarnaast heeft er een uitgebreid inpassingsonderzoek plaatsgevonden zodat snel duidelijk werd of een auto-te-gast-tunnel mogelijk zou zijn. Gemeentebelang verwachtte dat de voorgestelde ondertunneling niet mogelijk zou zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ondertunneling wel mogelijk is.

Francesco Beterams, Maud van der Meer en Johan Manders

Er zijn onderzoeken uitgevoerd door gerenommeerde bureaus om de ondertunneling op diverse vlakken goed in kaart te brengen. Gemeentebelang hecht daar veel waarde aan want het gaat niet alleen om veel geld maar het is ook onomkeerbaar. Als uit de onderzoeken was gebleken dat de voorgestelde tunnel niet mogelijk zou zijn om bouw- of verkeerstechnische redenen, dan was de keuze gemakkelijk geweest. Dat is echter niet het geval. De ondertunneling is haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. Daarnaast heeft ook de Verkeerscommissie van de gemeente positief geoordeeld. Daarbij de kanttekening dat de fietsersbond liever een andere inrichting van het wegdek zou zien.

Het project is doorgerekend door specialisten. Wij menen dat we mogen vertrouwen op hun kennis en expertise. Het is ten slotte niet de eerste tunnel in Nederland. Mogelijke problemen met waterafvoer, sterkte, hellingvlak, veiligheid en nog meer zijn wat Gemeentebelang betreft voldoende onderzocht.

Natuurlijk begrijpen wij dat je ook een andere kijk op de ondertunneling kan hebben. De discussie gaat feitelijk over het al of niet doorgang verlenen van auto’s. Ook hier is bij Gemeentebelang lang over gesproken. Wij vinden het van belang dat Rijen-Zuid een directe toegang blijft houden tot de kern van het dorp. Ook inwoners van dit deel van het dorp moeten scholen, winkels en andere voorzieningen op een adequate manier kunnen bereiken. Een knip zou Rijen-Zuid niet alleen afzonderen maar ook, heel belangrijk, niet tijdig bereikbaar maken voor brandweer en andere hulpdiensten.

Alles overwegende heeft Gemeentebelang besloten om de ingezette koers van het college te volgen. Het algemeen belang is groot, de bereikbaarheid tussen de woonwijken blijft gewaarborgd en de onderzoeken wijzen uit dat de plannen veilig en uitvoerbaar zijn. We blijven alert om ervoor te zorgen dat de omwonenden goed en tijdig geïnformeerd worden en dat alle vervolgstappen in lijn zijn met het beoogde resultaat; een goede en duurzame spoorzone voor Rijen.