De toekomst van Gilze en Rijen is van ons allemaal

Gemeentebelang: Vergrijzing is geen zaak van de ouderen alleen

Nederland, en dus ook onze gemeente, vergrijst in een rap tempo. De vergrijzing heeft grote impact op bijvoorbeeld de zorg, personeelstekort en betaalbaarheid. Sociale problemen zoals eenzaamheid, zelfstandig wonen en geldzorgen nemen toe. Vergrijzing is een complex vraagstuk.

Daarom vindt Gemeentebelang dat organisaties en verenigingen zoals Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Dementie Vriendelijke Gemeente, VIP, Voedselbank, Weggeefhoek, dagbesteding en de seniorenverenigingen van groot belang zijn om het preventieve gedeelte van het “zorglandschap”, als aanvulling op de taken van de gemeente, te kunnen blijven bedienen. Het was dan ook een teleurstelling om in de begroting te lezen dat het college alleen in gesprek wilde gaan met het seniorenplatform om de uitdagingen van de vergrijzing te bespreken. Want waarom zou je dat niet met meerdere generaties en organisaties doen?

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang hebben we aangegeven dat we met senioren en de jongere generatie moeten nadenken over een visie “toekomstbestendig sociaal Gilze en Rijen”. Want de jongere generatie van nu is de oudere generatie van de toekomst. Juist daarom moet het gesprek over die toekomstvisie gevoerd worden met inwoners van verschillende generaties en organisaties. Gemeentebelang diende daarom een motie in die het college opdroeg om met meerdere generaties inwoners te gaan bespreken wat er nodig is om de gevolgen van de vergrijzing in onze gemeente in kaart te brengen en zo te kunnen doen wat nodig is.

Maud en Fay bezoeken de bijeenkomst Kom & Ontmoet van de kerngroep Dementie Vriendelijk Gilze en Rijen

Helaas en tot onze verbazing vond wethouder Marielle Doremalen (PvdA) de motie overbodig. Gelukkig steunden alle andere partijen het initiatief van Gemeentebelang wel en moet de wethouder dan ook op deze wijze aan de slag.

Er zijn verschillende initiatieven binnen onze gemeente waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Zo bezochten Maud en Fay de bijeenkomst Kom & Ontmoet van de kerngroep Dementie Vriendelijk Gilze en Rijen. Een interessante bijeenkomst met presentaties over positieve gezondheid en het belang van bewegen. Gemeentebelang neemt hiermee ook zelf het initiatief, want wat je zegt moet je doen.

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een bericht naar Maud@gemeentebelang.org