Coalitie heeft geen oog voor lokale problemen in begroting

Gemeentebelang: mooie woorden maar geen geld voor de scouting

De gemeenteraad heeft de eerste begroting van het college van Kern 75, GGR en de PvdA behandeld. De fractie van gemeentebelang vond deze begroting geen recht doen aan wat er nu nodig is heeft daarom tegen gestemd.

Met twee lokale partijen, Kern75 en GGR, in de coalitie is het verdrietig om te moeten constateren dat zij zich niet inzetten voor onze inwoners om lokaal het verschil te maken. Gemeentebelang vindt als lokale partij dat we juist nu moeten doen wat we kunnen als het gaat om onze inwoners en verenigingen. Inwoners moeten de politiek kunnen vertrouwen en dat betekent voor Gemeentebelang: doen wat je zegt.

En doen wat je zegt geldt niet slechts in verkiezingstijd. Als voorbeeld hebben alle partijen vlak voor de verkiezingen een motie ingediend om scouting Rijen te helpen bij het verbouwen van hun onderkomen. Echter hebben de coalitiepartijen “vergeten” deze raadsbrede wens in hun programma op te nemen, zagen ze deze over het hoofd bij de perspectiefnota en ook in de begroting komt de scouting totaal niet voor. Driemaal gemiste kans om hun belofte na te komen.

Maud en Maarten voorafgaand aan de begrotingsraad

Tot onze verbazing kwamen de coalitiepartijen met een motie die hetzelfde was als de motie van vorig jaar. Dat vinden wij belachelijk. Want die motie was immers al aangenomen!

Daarom heeft Gemeentebelang een amendement ingediend om een budget op te nemen in de begroting voor de broodnodige verbouwing van de scouting Rijen. Ze zitten in een oud, koud en te klein pand en hebben een plan liggen voor een toekomstbestendig en duurzaam clubhuis. En door middelen op te nemen in de begroting laten we zien dat we scouting serieus nemen. Dat deden VVD, CDA en D66 wel door dit voorstel te steunen maar de coalitiepartijen stemden tegen. En zo wordt de scouting weer aan hun lot over gelaten en kiest deze coalitie met lokale partijen en PvdA voor grote woorden en geen daden voor onze scouting met bijna 400 leden! Gemeentebelang wel: Samen, duurzaam en sociaal! Info: secretariaat@gemeentebelang.org