Grote opkomst informatieavond ‘aardgasvrij wonen’

Gemeentebelang: investeren in energie besparen is de eerste stap

Het kan niemand zijn ontgaan, klimaat en energie spelen een hoofdrol in de samenleving, ook hier in onze gemeente. Het nationale Klimaatakkoord heeft in gang gezet dat we landelijk de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 gaan terugdringen. Dat is een hele grote opgave, maar dat doen we niet alleen. Met de regio Hart van Brabant, de provincie Noord Brabant, lokale partners en straks ook met onze inwoners gaan we deze verandering vorm geven.

Regionale Energie en Klimaat Strategie

Met negen gemeenten in de regio zijn we in kaart aan het brengen welke kansen en mogelijkheden er zijn om niet alleen onze woningen en bedrijven in de toekomst zonder aardgas te verwarmen, ook moet onderzocht worden waar en hoe we elektriciteit kunnen gaan opwekken. Een plan daarvoor, de Regionale Energie Klimaat Strategie (REKS) zal medio 2020 aangeboden worden aan de provincie. Dat is een afspraak die het gevolg is van het Klimaatakkoord. Maar zover is het nog niet. Veel inwoners vragen zich af wat dit voor hen betekent en wat nu al gedaan kan worden.

Informatie avond ‘aardgasvrij wonen’

Op 9 oktober is een eerste bijeenkomst georganiseerd voor inwoners die geïnteresseerd zijn of vragen hebben over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot aardgasvrij wonen. Door het Energieloket en Energie Gilze Rijen werden twee presentaties gegeven en vragen beantwoord. Gelet op de opkomst was deze eerste bijeenkomst volgens onze wethouder Ariane Zwarts een groot succes. Het voorziet in de behoefte om meer te weten te komen over de energie- en warmtetransitie.

Isoleren en energie besparen

De belangrijkste boodschap van de avond was dat iedereen kan beginnen met isoleren om zodoende energie te besparen. Energie besparen loont, de meeste maatregelen verdien je binnen een paar jaar terug en verhogen bovendien het wooncomfort. Tijdens de avond kwamen veel energiebesparende maatregelen aan bod, van eenvoudige kierdichting tot complexe aanpassingen zoals het verwarmen middels een warmtepomp, zodat alle aanwezigen zelf een goed idee hadden welke zaken voor hem of haar interessant zouden kunnen zijn.

Meer informatie

Heb je de avond gemist? Geen nood, op 12 november om 19:00 uur is er een tweede informatie avond in de Hooikar in Gilze. Je kunt ook eens kijken op de website van het energieloket Gilze en Rijen of Energie Gilze Rijen. Daar vind je allerhande tips over energie besparen, subsidiemogelijkheden en kun je je vraag ook stellen. Gemeentebelang is dan ook tevreden met dit soort informatieve bijeenkomsten en wil dat onze inwoners periodiek bijgepraat en geïnformeerd worden over alle veranderingen die ons te wachten staan. Energie besparen doen we samen, want “waar je woont moet het goed zijn”.

Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.