Nieuwe locatie luiercontainers valt niet goed bij omwonenden

Gemeentebelang: overleg vergeten of niet belangrijk?

In onze gemeente worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Dit scheelt inwoners die dit afval hebben veel geld maar nog belangrijker is dat dit materiaal gerecycled wordt. Zo komt het niet op een afvalberg terecht. Alle inwoners kunnen gratis luiers en incontinentiemateriaal naar een speciaal daarvoor bedoelde container brengen.

In Rijen stond een speciale container voor luiers op de parkeerplaats waar voorheen de Boerenbond gevestigd was. Helaas ging er op deze locatie meerdere dingen mis. De container zat vaak te vol en men zette de zakken dan maar naast de container. Ook werd er afval in gegooid dat daar niet thuishoorde. Hierdoor kan een container niet gerecycled worden. Gemeentebelang is aangesproken door inwoners waarom hier niks aan gedaan werd. Navraag leerde ons dat de problemen actief worden opgepakt door onze eigen buitendienst en BOA’s. Bij de betreffende container hebben zij het gedumpte afval onderzocht en de boosdoeners hebben een boete gekregen.

Nieuwe locatie van de luiercontainer aan de Mary Zeldenrustlaan

Vanwege de slechte controle zijn de containers verplaatst naar een nieuwe locatie. Tot grote schrik van bewoners werden de containers verplaatst naar de overzijde van de straat, op nog geen 10 meter afstand van de hoofdingang van een appartementencomplex. Met de bewoners is geen overleg geweest en Gemeentebelang vraagt zich dan ook af waarom niet? De bewoners zijn bang dat de containers ook hier overvol raken en dat zij dagen in de stank moeten zitten. Ook het uitzicht vanuit woonkamer of balkon wordt er dan niet beter op. Wij begrijpen dat er een nieuwe locatie gevonden moest worden maar het is erg jammer dat het overleg met de direct omwonenden van de nieuwe locatie niet voorafgaand aan de plaatsing is gevoerd. Gemeentebelang zal daarom vragen aan het college stellen over deze manier van werken want dit staat haaks op de zienswijze die afgesproken is in het coalitieprogramma: “als gemeentelijke overheid willen we (nog) dichter bij de inwoner(s), buurt(en) en samenleving staan”. Hier is duidelijk iets niet goed gegaan.

Reageren? Mail dan naar maud@gemeentebelang.org