Nieuwe inkoop dagbesteding faalt door slechte uitvoering

Gemeentebelang: wethouder Doremalen laat onze lokale zorgaanbieders aan hun lot over

Afgelopen week heeft Gemeentebelang zorgen geuit over het feit dat de eerste zorgaanbieder voor dagbesteding is omgevallen en anderen, zoals Abel, Studio 10, Hearts&Letters en Jo-Annahoeve het water aan de lippen staat. Geen doorstroom, wachtlijsten en eisen aan de zorg die niet haalbaar zijn, maken dat ons lokaal aanbod op losse schroeven staat. We hebben daarom ook flink wat vragen gesteld aan wethouder Doremalen (PvdA).

Inmiddels krijgt Gemeentebelang door alle aandacht veel informatie toegestuurd. Ook hebben wij zelf in de regio navraag gedaan. Wat blijkt? Het probleem speelt in de hele regio en is bekend: de uitvoering van nieuw beleid verloopt erg slecht en men heeft schijnbaar tot 1 juli om op orde te komen. Maar daar zijn onze dagbestedingen niet mee geholpen. Ondertussen doet wethouder Doremalen helemaal niets. Sterker nog, ze ontkende in de commissie samenleving dat ze op de hoogte was van deze problemen. En dat is pertinent onwaar. Mogelijk leest de wethouder geen kranten waar dit al uitgebreid in stond; Het Tussenstation, inmiddels failliet door het falende beleid, heeft maar liefst 4 gesprekken met de wethouder gehad. Gesprekken waarin al deze problemen werden benoemd en waar ze aangaf hen niet te kunnen helpen. Er zou een onderzoek plaatsvinden, maar daar heeft niemand meer van gehoord.

Ook in de commissie, na het aanhoren van twee instellingen voor dagbesteding, kon wethouder Doremalen alleen  maar aangeven dat de zorg voor onze inwoners op orde is. Dat is dus ook niet waar. Mensen zitten thuis te wachten op dagbesteding. Als dit zo doorgaat dan is er geen dagbesteding meer, omdat we niet op tijd ingegrepen hebben. De wethouder zegde alleen een gesprek toe, maar ze moet aan de bak. In Tilburg is de raad wel alert en hebben hun wethouder met moties en toezeggingen aan het werk gezet. Onze wethouder weet van niets en doet niets. Is dit het sociale beleid van PvdA, die de hele vergadering stil was en niets aan de instellingen voor dagbestedingen en wethouder Doremalen gevraagd heeft? In de komende raad zal Gemeentebelang dit onderwerp weer aandragen want het moet snel, heel snel beter.

Maak jij je ook zorgen? Laat het weten: maarten@gemeentebelang.org.