Subsidie VIP nog steeds niet op orde

Gemeentebelang: En wethouder Doremalen weet van niks

Weet je het nog? Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) zou hun zelfstandige status verliezen. Het VIP was het hiermee niet eens en ook in de gemeenteraad werd indertijd met opgetrokken wenkbrauwen gereageerd op dit bericht. Het VIP wil namelijk zelf hun koers bepalen met een eigen subsidie. En dat doen ze goed met de vele vrijwilligers en de prijs voor de beste vrijwilligersorganisatie 2022!

Omdat de samenvoeging al snel in zou gaan werd, door de commotie die ontstond onder de vrijwilligers en vele betrokken inwoners, besloten om de oude subsidie te verlengen tot 1 juli. Maar Gemeentebelang vertrouwde niet helemaal op een goed afloop en daarom werd in de commissie de stand van zaken besproken.

En wat schetste onze verbazing? Ondanks dat er tussentijds een raadsinformatiebrief door wethouder Doremalen (PvdA) was gestuurd met de melding dat alles goed ging, bleek dat dit helemaal nog niet zo was. Het VIP was zelfs genoodzaakt om in te spreken, om de commissieleden duidelijk te maken dat wat er nu lag niet ondertekend zou worden. Een tweede verrassing was dat wethouder Doremalen, voor de tweede keer op rij, finaal verrast werd door zo’n mededeling. Een wethouder die inhoudelijk niet op de hoogte is van de problemen die zich afspelen in de samenleving is een, maar dat ze in de commissie zich verschuilt achter “dat wist ik niet” en dat ze “er vertrouwen in heeft dat het VIP er uitkomt” is misschien nog wel erger. Want wie zit er nu achter het stuur op het sociaal domein? Wat ze wel gaat doen zegt ze niet.

Dit gaat ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van ons sociaal maatschappelijk beleid en inzet. En zoals het VIP ook aangaf, dit kost ons heel veel tijd en geld en dat willen we besteden aan de inwoners met een hulpvraag. Gemeentebelang roept de wethouder dan ook op om eens aan de slag te gaan en het stuur in handen te nemen. Zij is verantwoordelijk voor haar portefeuille sociaal domein, een portefeuille die we moeten koesteren want we hebben het VIP en alle dagbestedingen heel hard nodig.

Reageren? Mail dan naar maarten@gemeentebelang.org