Waar gaat de gemeente de benodigde woningen bouwen?

Gemeentebelang: ook denken aan onze jongere generatie

832 Woningen erbij tot en met 2026, dat is wat Gilze en Rijen minimaal moet bouwen. Zo staat het onder andere in de woondeal van de stedelijke regio Breda-Tilburg.

De gemeenteraad en dus ook de fractie van Gemeentebelang konden meepraten over deze belangrijke opgave tijdens een informatieavond. Er was een extern bureau ingeschakeld om tot een nieuwe visie te komen. Gemeentebelang vraagt zich af of dat wel nodig is. De huidige woonvisie is gericht op het principe ‘bouwen voor iedereen’. Want alle verschillende doelgroepen in onze gemeente ervaren de gevolgen van krapte op de woningmarkt. Starters, doorstromers, alleenstaanden, gezinnen en ouderen, er is nog steeds geen enkele groep die op dit moment een woning kan vinden.

Tijdens de informatieavond kregen de woonwensen van senioren alle aandacht. Fractievoorzitter Maud van der Meer heeft namens Gemeentebelang benadrukt dat wonen mogelijk gemaakt moet worden voor alle doelgroepen. Want om goed mantelzorg te kunnen verlenen, een levendig dorp te hebben en voorzieningen te kunnen behouden is het belangrijk dat alle generaties terecht kunnen in onze gemeente. En er dus voor iedereen gebouwd gaat worden.

De expliciete aandacht van Gemeentebelang voor de niet-senioren in onze gemeente bleek hard nodig. Want het extern ingehuurde bureau had niet gedacht aan de jongere generatie, over hun wensen en ideeën over wonen in onze gemeente. Een gemiste kans, waarvan Gemeentebelang hoopt dat deze alsnog opgepakt gaat worden.

Een woonvisie als leidraad kan handig zijn, maar uiteindelijk draait het om het bouwen van de broodnodige woningen. Voor de gewenste 832 woningen blijkt na onderzoek dat onze gemeente maar 1 zogenaamde ‘kansrijke locatie’ heeft, namelijk de stationsomgeving Rijen. Daar passen geen 832 woningen. Het is dus belangrijk dat het college zo snel mogelijk met een plan komt dat aangeeft waar we als gemeente woningen kunnen gaan realiseren. Want waar je woont, moet het goed zijn maar dan moet je er wel eerst kunnen gaan wonen. Gemeentebelang zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

Meer info? Mail naar maud@gemeentebelang.org