Afgelopen week werd bekend dat het project Anders Inzamelen meer kost dan begroot. Ook Gemeentebelang betreurt dat, net zoals wethouder Ariane Zwarts. We constateren dat de kosten mede opgelopen zijn door extra kwaliteit en maatregelen toe te voegen aan het project. En ook: de mogelijke kostenstijging vastrecht van €20 heeft maar heel beperkt te maken met de kredietoverschrijding of het project Anders Inzamelen. We zetten de twee zaken goed op een rijtje.

Kredietoverschrijding

Zoals gemeld zijn er veel meer uitgaven geweest dan begroot, ongeveer €600.000. Daarnaast zijn er ook meevallers geweest. Zoals bij alle projecten worden plussen en minnen met elkaar verrekend en komt het uiteindelijke tekort neer op €270.000. Dit bedrag hoort volgens wettelijke regels over 15 jaar te worden afgeschreven. Dat betekend dat er €18.000 per jaar extra uit de reserve afvalstoffen moet worden gehaald. Dat zou €1,67 per huishouden per jaar betekenen. En dat heeft niets met “creatief boekhouden” te maken zoals PvdA stelt.

Verhoging vastrecht afvalstoffen

In het afgelopen half jaar zijn veel kosten, die niets te maken hebben met de methode van afvalinzameling, sterk gestegen. Het is onterecht dat de tegenstanders van Anders Inzamelen een rechtstreeks verband leggen tussen deze kostenstijging en de kredietoverschrijding. Want de grootste oorzaken van de kostenstijging van €200.000, zijn een enorme belastingverhoging met maar liefst 72% op het verbranden van restafval (met dank aan de regeringspartijen zoals D’66 en VVD), nieuwe aanbestedingen en contracten die duurder zijn geworden, minder inkomsten uit oud papier en een kleinere landelijke bijdrage voor het verwerken van PMD. Dit betekent dat van de €20 verhoging vastrecht, €18,33  veroorzaakt wordt door factoren waar we als gemeente niets aan kunnen doen en die los staan van Anders Inzamelen of welk afvalsysteem dan ook.

Transparant en onderzoek

Er zijn dus twee tegenvallers die gelijktijdig bekend werden gemaakt. Onze wethouder Ariane vindt namelijk dat je altijd open en transparant moet zijn, hoe ongelukkig sommige zaken ook kunnen samenvallen. Zowel Gemeentebelang als Ariane staan dan ook volledig achter het onderzoek dat de Rekenkamer laat uitvoeren door een extern bureau, want je moet je eigen vlees niet willen keuren. En alleen moord en brand schreeuwen zoals meerdere partijen nu al doen zonder de uitkomsten van het onderzoek af te wachten, helpt niemand of niets vooruit. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek, om van te leren en te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we vooral ook benieuwd naar de eerste resultaten van het Anders Inzamelen. Als we de signalen mogen geloven dan zien die er veelbelovend uit. En voor die milieuwinst is het ons uiteindelijk allemaal te doen.

Heb je vragen of opmerkingen? Reageer dan naar info@gemeentebelang.org.