Als Zwerfafval Pakker help je mee aan een schoon Gilze en Rijen

Gemeentebelang: Zwerfafval is ergernis nummer 1

In onze gemeente besteden we veel aandacht aan zwerfafval. In de commissie Ruimte is de aanpak zwerfafval geëvalueerd en ook in het komende jaar wordt zwerfafval zoveel mogelijk bestreden. Maar zolang mensen afval achteloos op straat blijven weggooien lijkt het soms een hopeloze missie.

Helaas wordt er nog steeds veel afval op straat gegooid. Blikjes, flesjes, papier, verpakkingen en sinds corona, de mondkapjes. Het is dan ook eerst een kwestie van bewustwording: waarom doe je dat? Samen met de jeugdgemeenteraad en scholen worden leuke acties opgezet maar misschien herinner je ook nog de succesvolle statiegeldactie met de blikjes en flesjes van afgelopen zomer. Ook de borden buiten de bebouwde kom helpen mee om sommige mensen erop te wijzen dat afval op straat gooien gewoon belachelijk is. Maar afval is niet alleen ergerlijk om te zien het is ook gevaarlijk voor dieren. Ze raken erin verstrikt of eten het op met alle gevolgen van dien. Elke dag komt er wel wat bij en dat is ook voor de gemeente niet bij te houden. Maar met jouw hulp, alleen of met een groep, kunnen we veel sneller en nog meer gebieden van zwerfafval verlossen.

In onze gemeente zijn al veel verenigingen, buurtverenigingen en scholen aan de slag met het project Schoon Belonen. Tegen een vergoeding houden zij “hun” gebied zwerfafval vrij. En met die vergoeding kunnen ze wat leuks doen voor hun club of buurt. Daarnaast zijn er ook veel inwoners individueel aan de slag als ZAP-pers, Zwerfafval Pakkers. Deze inwoners wil de gemeente graag ondersteunen met materiaal zoals een knijper en een ring voor de vuilniszak. Ook haalt de gemeente graag je volle vuilniszak op zodat je die niet in de ondergrondse container hoeft te gooien.

Wethouder Ariane Zwarts bij een zwerfafval bord

En de gemeente heeft iets nieuws: het Zwerfafvalkompas. Dit is een app waar je als vrijwilliger kunt aangeven waar je zwerfafval hebt geraapt en wat. Op deze manier kan de gemeente beter in kaart brengen waar veel of weinig afval ligt. Als het nodig is kunnen ze dan bijvoorbeeld een afvalbak plaatsen of een schoonmaakronde regelen. Dus als ZAP-per of met je groep kun je zo nog extra bijdragen aan een schone omgeving.

Gemeentebelang vindt een schone leefomgeving ook belangrijk. Daarom gaan ook leden van Gemeentebelang aan de slag en geven we ons op om een gebied te adopteren. Lijkt het je ook wat om mee te helpen aan een schoon Gilze en Rijen? Geef je dan op bij de gemeente. “Want waar je woont, moet het goed zijn!“ Meer info? Mail naar info@gemeentebelang.org of kijk op Facebook.