Van mondiaal Klimaatakkoord naar lokaal verduurzamen in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: het goede verhaal over de REKS

In deze periode wordt binnen alle gemeenten van de regio Hart van Brabant een besluit genomen over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de REKS. Ook onze gemeenteraad heeft afgelopen week positief besloten over deze REKS. Maar wat houdt dit nu precies in?

Stijgende temperatuur, toename van droogte en dan weer wateroverlast door stortbuien. Het klimaat verandert en niet ten goede. Daarom hebben 195 landen in het Klimaatakkoord afgesproken om te werken aan C02 reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

Alle regio’s in Nederland brengen met de REKS in kaart wat wij in Nederland kunnen doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Voor gemeenten gaat het dan over de “gebouwde” omgeving: het opwekken van duurzame energie en het afkoppelen van aardgas. Onze regio heeft gekozen om wind- en zonne-energie te clusteren in zogenaamde energiehubs. Door de door de aanwezigheid van de vliegbasis zijn voor Gilze en Rijen windmolens uitgesloten en komt er hier geen energiehub. Wel wordt er onderzocht of we samen met andere gemeenten vanaf 2030 nieuw bos kunnen creëren met daarboven windenergie.

Het ontwikkelscenario voor duurzame opwekking van elektriciteit

Een andere opdracht is om in de REKS de regionale warmtevraag en het warmteaanbod in beeld te brengen. Het is van groot belang om te weten wat er allemaal aanwezig is in de regio voordat woningen van het aardgas afgaan. Daarom is onderzocht of vraag en aanbod met elkaar in balans is.  Welke opties voor Gilze en Rijen ingezet kunnen worden zal pas aan bod komen als we aan de slag gaan met de lokale Warmte Transitie. De gemeenteraad en ook Gemeentebelang heeft het gebruik van biomassa al uitgesloten als optie voor onze gemeente. Stap voor stap gaan we zo van een wereldwijd Klimaatakkoord via een regionale REKS naar een lokale Warmtetransitie.

De REKS kent een lange periode van voorbereiding die zich grotendeels afspeelde in coronatijd. Hierdoor vonden veel bijeenkomsten digitaal plaats. Er zijn veel partijen bij betrokken zoals energie corporaties, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, agrariërs, bedrijven, woningcorporaties en netwerkbeheerder. Inwoners waren betrokken via 14 online informatieavonden, of konden een enquête invullen. Ook jongeren hebben tijdens een aantal sessies hun input gegeven voor een Jong-RES.

Dit alles heeft geleid tot een REKS waar we als regio trots op mogen zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst en spreken uit te willen investeren in het klimaat. Gemeentebelang heeft vertrouwen in deze aanpak en hoe we dit gaan vertalen naar onze eigen gemeente. Er zullen in de toekomst uiteraard besluiten moeten worden genomen die veranderingen met zich meebrengen, Gemeentebelang zal die besluiten met het oog op een goede toekomst in onze gemeente nemen. Meer weten? De REKS vind je hier: https://www.gilzerijen.nl/reks.html. Of mail naar info@gemeentebelang.org