Dag 2014! En hallo 2015!

 

 

Voor Gemeentebelang was 2014 een mooi jaar. We gingen van drie naar vijf zetels, we leverden een wethouder en daarmee kregen we meer verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in onze mooie gemeente.

Onze campagne “I love Rijen” bleef niet ongezien, de stickers doken overal op en onze banners kon je vanuit alle windstreken tegenkomen. Inmiddels hebben we er negen maanden op zitten. Een periode waarin we als fractie zijn gegroeid, onze draai hebben gevonden en waarin al pittige dossiers langs zijn gekomen zoals het zwembad, de Van der Valk appartementen en de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente. Tijdens de begrotingsonderhandelingen hebben we ingestemd met de meerjarenbegroting. Gemeentebelang verkondigde de afgelopen jaren om het vooral rustig aan te doen met het geld en goede keuzes te maken. Dat is inmiddels een breed gedragen begrip geworden binnen de gemeente Gilze en Rijen. Goed om te zien.

Het jaar 2015 zal, zoals het er nu naar uitziet, in het teken staan van het continue blijven volgen van de onderwerpen Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Loopt op deze drie domeinen alles zoals het bedacht is? Zijn en blijven de burgers tevreden en wordt er bijgestuurd op die momenten dat het nodig is?

Verder gaan in 2015 de ambtenaren van de drie gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nog meer met elkaar optrekken, zodat er in 2016 een goede degelijke ambtelijke organisatie staat. De burgers moeten gaan merken dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Meegenomen is dat de ambtelijke organisatie efficiënter moet gaan werken en dat kan ons geld gaan besparen zodat we tot de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland kunnen blijven behoren.

Onderwerpen die ongetwijfeld ook binnenkort aan bod komen in de raad: de spoorzone, het zwembad en het luchthavenbesluit. Als je meer wilt weten over de standpunten en de werkwijze van Gemeentebelang, kijk dan op www.gemeentebelang.org.

In 2015 blijft Gemeentebelang vooral werken aan de verwezenlijking van onze slogan: Want waar je woont, moet het goed zijn! We wensen alle bewoners van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen een mooi 2015, met veel plezier, geluk en voorspoed!