Gemeenteraad vindt betere aanpak van overlast niet nodig

Overlastrapport van Gemeentebelang:

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Gemeentebelang maakte een rapport naar aanleiding van overlastklachten van onze inwoners. In enkele weken ontving de partij meer dan 30 inzendingen naar aanleiding van een oproep in het weekblad Gilze en Rijen. En dat is dan voor die korte tijd best een groot aantal. Helaas gaat het college geen enkele aanbeveling van Gemeentebelang overnemen. De andere partijen, zelfs die in de oppositie, hadden bezwaren tegen het rapport.

Volgens Kern’75 hebben wij met het rapport een grens overschreden door te suggereren dat wij ons een oordeel vormden over de betrokken ambtenaren. Als het rapport goed bestudeerd was, had Kern’75 kunnen lezen dat het doel van het rapport was om een bijdrage te leveren aan een oplossing of betere communicatie tussen partijen. Het ging er dus niet om te oordelen over de inzet van betrokkenen. Een gemiste kans.

De PvdA vindt, ondanks een “chapeau” voor onze inzet, dat het rapport een politieke lading heeft door de vorm en presentatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwijzing naar het coalitieprogramma. Ons verweer: een rapportage begint met een onderzoek naar de huidige afspraken en regels over het onderwerp van het rapport. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of de zaken lopen zoals gewenst en beschreven. Dit is in onze gemeente terug te vinden in het kwaliteitshandvest, in de interne servicenormen die zijn vastgelegd en inderdaad, ook in het coalitieprogramma. Hierin staat dat de coalitie wil streven naar een uitnodigende en open communicatie met onze inwoners. Gemeentebelang stelt dat dit juist goed aansluit bij het proces “Wij zijn Gilze en Rijen”. Vanuit die visie zouden de betrokken partijen juist meer geïnteresseerd moeten zijn in de rapportage om te kijken hoe dit gehele proces beter opgepakt kan worden.

Het CDA stelde, met waardering voor het initiatief, dat het eigenlijk erg goed gaat. Ook het CDA meent, net als het college, dat eigen inzet, zoals het aanspreken van de overlastveroorzaker, het belangrijkste is en dat de overlast niet zomaar in de schoenen van bijvoorbeeld de boa’s kan worden geschoven.

Artikel Weekblad 6-2-2013

Artikel Weekblad 6-2-2013

Hiermee gaat men er steeds vanuit dat veel klachten subjectief zijn en dat de bewoner zelf meer moet doen om aan de overlast een einde te maken. Dit herkennen wij niet in de door de bewoners aangedragen klachten. Bewoners doen er vaak al veel aan voordat zij uiteindelijk naar de gemeente stappen.

Het is aan de gemeente om te beoordelen of de klacht terecht is en of er mogelijkheden zijn om het probleem, eventueel samen, op te lossen. Nu blijkt dat dit niet altijd soepel verloopt, stelde Gemeentebelang onder andere voor om een specifieke ambtenaar voor dit proces aan te stellen zodat er een vast aanspreekpunt is dat de melding kan begeleiden. Niet alleen intern maar ook richting jongerenwerk, boa’s en eventueel politie. Maar ook om u te helpen met het zoeken naar een oplossing waaraan u zelf een bijdrage kunt leveren.

Het is jammer dat de andere partijen en het college lak hebben aan onze voorstellen om de klachtenafhandeling te verbeteren. Er komen geen extra maatregelen. Volgens de anderen zouden wij daarmee een politiek spel willen spelen. Het is echter aan u om erover te oordelen of uw klachten serieus worden behandeld.

U mag ons natuurlijk altijd op de hoogte blijven houden over alles wat er speelt in uw woonomgeving. Gemeentebelang blijft van mening dat de gemeentelijke klachtenafhandeling beter kan en beter moet, “want waar je woont, moet het goed zijn”.

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele Weekblad van 6-2-2013