Hondenbelasting is voor de honden en hun baasjes

In de afgelopen raadsvergadering kwam er een motie ter sprake om de hondenbelasting af te schaffen. Die zou niet meer van deze tijd zijn en het geld zou vooral aan de algemene reserve toegevoegd worden. Die hondenbelasting brengt overigens behoorlijk wat geld in het laatje van de gemeente.

Gemeentebelang begrijpt deze redenering, maar denkt er een beetje anders over. De gemeente maakt kosten om voorzieningen te treffen voor honden en hun baasjes. Zo zijn er diverse losloopterreinen die onderhouden moeten worden, er zijn hondentoiletten aangelegd die regelmatig gereinigd worden, er zijn gratis hondenpoepzakjes en bovendien zijn er Boa’s actief om hondenoverlast aan te pakken. Goede voorzieningen voor honden zijn belangrijk in onze gemeente. Honden kunnen er lekker spelen zonder dat dit problemen geeft voor andere gebruikers van bijvoorbeeld een wandelgebied of speelterrein.

Om deze voorzieningen in stand te houden, te verbeteren of zelfs uit te breiden wil Gemeentebelang dat de opbrengst van de hondenbelasting gekoppeld wordt aan de uitgaven die ervoor gemaakt worden. Door hiervoor een zogenaamde bestemmingsreserve te maken is het voor iedereen duidelijk waar het geld aan besteed wordt: namelijk aan de kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid. Zo dragen alleen hondenbezitters bij aan de kosten hiervoor, want als je de hondenbelasting afschaft moet iedereen voor de hondenvoorzieningen betalen. En wie weet, als je deze bedragen transparant tegenover elkaar zet kan de hondenbelasting misschien wel omlaag! Dat vindt Gemeentebelang dan een echte win-winsituatie. Hondenbezitters betalen een bijdrage voor de werkelijk gemaakte kosten en andere inwoners worden hiermee niet extra belast. Afgelopen maandag hebben wij dit idee voorgelegd aan het college. En hopelijk wil het college dit verder uitwerken zodat de verordening hondenbelasting zo snel mogelijk aangepast kan worden.

Heb je ook ideeën hierover laat het ons dan gerust weten! Mail ons (via Contact rechtsboven) of reageer op Facebook.