“Je kunt ons zwembad in Rijen niet zomaar sluiten!”

Raadslid Marieke Bosscher: “Men onderschat het maatschappelijk belang van het zwembad.”

Zelfs in de vakantieperiode blijft Gemeentebelang actief, want ook de ontwikkelingen voor de toekomst van het zwembad Tropical in Rijen gaan gewoon door. Vandaar dat Gemeentebelang graag inging op de uitnodiging van de onlangs opgerichte Gebruikersgroep Tropical. We wilden graag horen waarom die groep zich zorgen maakt over de zwemgelegenheid in Rijen.

Het huidige zwembad maakt roerige tijden door. Het contract met de huidige exploitant is opgezegd. Het financiële plaatje voor de toekomst van het zwembad is ongunstig. Er wordt gesproken over het bouwen van een totaal nieuw zwembad, maar dan wel een zonder de huidige voorzieningen. Het zou een eenvoudig doelgroepenbad gaan worden. Gebruikers hebben een comité gevormd, omdat zij zich zorgen maken over de invulling van die nieuwe zwemgelegenheid in Rijen. Gemeentebelang ging met hen praten om te horen wat deze betrokken burgers en bewoners uit Rijen ervan vinden.

Tijdens dit gesprek werd ons duidelijk dat het huidige zwembad vele faciliteiten biedt en dat vele, heel diverse doelgroepen er gebruik van maken. Gemeentebelang ziet in dat dit verder reikt dan we aanvankelijk dachten. Het zwembad wordt duidelijk niet alleen gebruikt door verenigingen of voor zwemlessen, ook zoeken mensen er ontspanning. Door de verschillende baden met daarin de specifieke elementen als de stroming en de massagestralen wordt het zwembad nu ook zeer veel gebruikt door senioren om optimaal in beweging te blijven of te revalideren na een blessure. Het gezondheidsaspect en het recreatieve aspect zijn dus van groot belang volgens deze groep gebruikers en dient daarom in de toekomst gewaarborgd te blijven.

De groep pleit daarom voor het behoud van het bad. Als je wilt weten wat de waarde van een zwembad is voor een gemeente, moet je niet alleen naar de cijfers kijken. Ook de recreatieve mogelijkheden, sociale achtergronden en gezondheidsaspecten spelen een rol van betekenis.

De afweging van de kosten en baten, en het nemen van een beslissing over het voortbestaan, over opknappen of nieuwbouw zal geen gemakkelijke keuze zijn. Gemeentebelang is van mening dat een dergelijke keuze niet zomaar een, twee, drie te maken is. Zijn alle alternatieven goed onderzocht? Zijn er nog andere opties? En wat vindt u ervan? Gemeentebelang hoort graag uw mening! Geef uw mening hieronder.