Overlastrapportage

Overlast geeft ergernis, maar ook de afhandeling

Veel inwoners in onze gemeente hebben gereageerd op de oproep van Gemeentebelang in het weekblad Gilze en Rijen om hun ervaringen met overlast in hun woonomgeving aan ons te melden. Gemeentebelang heeft de ervaringen van de burgers verwerkt in een rapportage. Uit de rapportage blijkt dat veel mensen overlast ervaren, maar dat ook de melding en de afhandeling ervan problematisch is.

De meldingen zijn door Gemeentebelang allemaal gelezen en voor zover mogelijk gerubriceerd. Met sommige bewoners zijn gesprekken geweest om meer helderheid te krijgen of omdat er al contacten waren. Vrijwel alle overlastmeldingen zijn verwerkt in een rapportage. Dit rapport is overhandigd aan burgemeester Boelhouwer. De wethouders, raads-/ en commissieleden en de pers hebben een digitale versie ontvangen.

Het rapport gaat in op de aard van de klachten en beschrijft hoe deze zijn behandeld. De gemeente heeft procedures en doelstellingen voor de omgang met klachten en meldingen. Uit de rapportage blijkt dat in veel gevallen geen oplossingen bereikt worden, dat communicatie in vooral complexe gevallen niet altijd goed verloopt en dat dit leidt tot veel onbegrip en ergernissen.

Gemeentebelang heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarvan wij hopen dat het gemeentebestuur deze wil overnemen. Dit zal niet alleen de communicatie tussen bewoners en gemeente bevorderen maar ook bijdragen aan een efficiënte oplossing bij overlastproblemen.

Gemeentebelang is van mening dat het belangrijk is om dit rapport toe te lichten en te bespreken in de openbare vergadering van de commissie Samenleving op 16 januari a.s. Gemeentebelang hoopt dat door de reacties, die gebundeld zijn in de rapportage, een proces op gang komt om een bijdrage te leveren aan een betere communicatie en afhandeling van overlastklachten van bewoners. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Voor nadere informatie, reacties of een digitale versie van het rapport kunt u mailen naar: secretariaat@gemeentebelang.org
Perscommissie Gemeentebelang