Berichten

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

De (drugs)criminaliteit moet worden aangepakt!

Het is al weer enkele weken geleden dat ik als fractievoorzitter van Gemeentebelang werd gebeld. Men wees mij op een interview met de burgemeester in de Volkskrant. Het stond ook op internet en daar las ik het. Ik moest het artikel twee keer lezen. Had ik het goed gelezen, goed begrepen? Stond dat er nou echt: Alle Turken? Betrokkenheid bij criminaliteit? De verwijzing naar een ex-wethouder?

Zoals zo vaak moest ik de informatie uit het artikel op mij laten inwerken. Ik kon gewoonweg niet geloven wat er stond. Ik kan kort zijn over de uitspraken: ze waren gewoon onverstandig, zeker voor  iemand in een dergelijke positie. Ik was daardoor onaangenaam verrast.

Het artikel ging over (drugs)criminaliteit in onze gemeente. Tot mijn spijt herkende ik wel de regelmaat waarmee wij berichten krijgen dat er opnieuw een drugspand is opgerold en tijdelijk, gesloten. Bijna zou ik door de misplaatste woorden die ik in de krant las, vergeten dat wij als Gemeentebelang de aanpak van de burgemeester, als aandachtfunctionaris veiligheid, zeer waarderen. We staan volledig achter hem als het gaat om de bestrijding van (drugs)criminaliteit. Laat hierover geen misverstand bestaan!

Ook zouden we bijna vergeten dat onze burgemeester medestanders zoekt, landelijk, om deze aanpak breed te ondersteunen en niet te buigen voor mogelijke intimidatie of bedreiging. Ook  roepen wij, met onze burgemeester, het ministerie van Binnenlandse zaken op om voldoende middelen en manschappen beschikbaar te stellen om deze aanpak waar te kunnen maken.

Gemeentebelang is tevreden dat de burgemeester hierna actie heeft ondernomen naar de Turkse gemeenschap en zijn excuses heeft aangeboden. Uit reacties vanuit deze gemeenschap maak ik op dat de excuses zijn geaccepteerd en dat men in gesprek is en blijft over dit onderwerp. Gemeentebelang vindt die communicatie belangrijk en rekent erop dat deze gesprekken ook zullen doorgaan zonder dat daar direct een aanleiding toe is.

De drugscriminaliteit in onze gemeente moet worden aangepakt. Gemeentebelang steunt onze burgemeester in die strijd! Dat de burgemeester een cursus zelfverdediging moet gaan volgen, zoals in een krant werd gesuggereerd lijkt ons overbodig. We hebben geen master Boelhouwer nodig, wij vertrouwen volledig op burgemeester Boelhouwer!

Waar Gemeentebelang, in een later stadium,  meer inzicht in zouden willen hebben, is wat het ons kost. Ook willen we, net als onze burgemeester, meer ondersteuning vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken. Daar hebben we inmiddels vragen over gesteld en we hopen hier duidelijkheid over te krijgen.

Hebt u vragen over dit onderwerp of wil u meer informatie? U bent van harte welkom! Neem contact met ons op. Dat gaat tegenwoordig het snelst en eenvoudigst via Contact op deze  website.

Johan Manders, fractievoorzitter