Van actieve buurtbewoner naar fractievoorzitter tot wethouder. Dat is de loopbaan die ik inmiddels heb mogen doorlopen bij Gemeentebelang. En met veel plezier want waar het mee begon, waar je woont, moet het goed zijn, dat is onveranderd gebleven!

Jaren geleden ben ik door een actie uit mijn woonomgeving in contact gekomen met Gemeentebelang. Aan onze oproep om te luisteren naar de problemen in onze buurt werd gehoor gegeven door een huisbezoek. Maanden later werd ik gevraagd of ik geen zin had om niet alleen actief te zijn voor onze eigen buurt maar voor de hele gemeente. Als reservelid van de commissie ruimte heb ik de eerste stap gemaakt in de gemeentelijke politiek.

Vanaf 2013 werd ik fractievoorzitter van deze verfrissende, jonge en inspirerende partij. Een lokale partij die enkel en alleen het welzijn van onze gemeente voor ogen heeft, onafhankelijk is van landelijke afspraken of verkiezingsprogramma’s en wars is van gevestigde orde. Met beide benen op de grond blijven staan en gezond verstand gebruiken zijn enkele uitspraken die bij Gemeentebelang hoog in het vaandel staan.

Vooral in deze, ook voor onze gemeente, moeilijke financiële tijden moeten er slimme en goede keuzes gemaakt worden. Een aantal uitgangspunten van Gemeentebelang is dan ook het ondersteunen van inwoners die dit het hardst nodig hebben, investeren in duurzaamheid en bescheiden zijn in het uitgeven van geld dat uit de reserve moet komen.

Als inwoner van Rijen, als moeder van twee kinderen en werkzaam in onze gemeente voel je aan wat er beter of anders kan binnen onze gemeente. Er is veel om trots op te zijn maar de aandacht mag niet verslappen. Er staat nog veel te gebeuren in de toekomst en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. De huisbezoeken zijn er nog steeds, de ingezonden brieven stellen wij zeer op prijs en uw reacties op onze stukjes in het weekblad van Gilze en Rijen zijn belangrijk, want uw input is voor ons van belang, van Gemeentebelang.

Lid sinds: 2004
Functie: Wethouder
Linkedin: linkedin.com/in/arianezwarts
E-mail: ariane@gemeentebelang.org
Telefoon: 0161 230470
Adres: Pastoor Oomenstraat 31, 5121 EN Rijen