Zorgen over minimale reserves

De Gemeentebelangfractie

De Gemeentebelangfractie

Gemeentebelang gaf bij de Algemene beschouwingen haar visie op de begroting en de financiële toekomst. Er bleek ineens een meevaller van ruim 1 miljoen. Was eerst alleen de begroting voor 2014 sluitend, nu lijkt er ook na 2014 geen tekort te zijn. Dat maakt nogal verschil. Toch is Gemeentebelang bezorgd.

Waarom heeft Gemeentebelang zo’n moeite met het huishoudboekje van het college? Er zijn een paar redenen: er worden veel aannames gedaan en er zijn veel onzekerheden. Men gaat uit van de ideale situatie zonder voldoende rekening te houden met tegenvallers en andere invloeden met financiële consequenties: de nieuwe gemeentetaken, de veranderende Wmo-kosten en het toenemend beroep op de bijstand.

Verder heeft dit college erg veel wensen. Gemeentebelang heeft geen behoefte aan verbreding van de N282 en vindt een Speelbos in Gilze in crisistijd niet nodig. Bovendien willen we dat de nieuwbouwplannen van De Wildschut veranderen. Gemeentebelang wil wel een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon. De vereniging moet natuurlijk een behoorlijke bijdrage leveren en er moet subsidie binnengehaald worden. Dan hoeft de OZB niet verhoogd te worden en is bezuiniging op verenigingssubsidies niet nodig. Organisaties die kwetsbare groepen in onze gemeente helpen, kunnen dan zelfs wat meer krijgen.

Artikel in het weekblad van 6 nov.

Een andere reden waarom we kritisch zijn, is dat Gemeentebelang verder kijkt. We zien bijvoorbeeld dat de reserves van de gemeente opraken, terwijl de woningmarkt niet meer voor aanvulling zorgt. Gemeentebelang had graag gezien dat de gemeente eerder had bijgestuurd. Het huidige college wil, als we toch door de bodem zakken, de belastingen verhogen. Dat is in onze ogen onverkoopbaar. Gemeentebelang vindt dat reserves moeten worden aangevuld door uitgaven te beperken, grond te verkopen en de wensenlijst te minimaliseren. Sparen heet dat, iets wat onze gemeente al jarenlang niet meer heeft gedaan.

Gemeentebelang is het dus niet eens met de voorstellen van het college. Wij hopen dat onze inbreng ergens een belletje doet rinkelen. Gemeentebelang heeft drie moties ingediend. Een voor het snel ontwikkelen van Centrumplan Oost, een tweede voor het oprichten van een klankbordgroep, zodat betrokkenen kunnen meedenken over de toekomst van het zwembad en een derde om het verbod op doorgaand vrachtverkeer in de Nolensstraat te handhaven. Gemeentebelang hoopt op steun van andere fracties. Ze gaan immers over uw en onze leefomgeving of zoals Gemeentebelang het altijd zegt: “want waar je woont, moet het goed zijn!”