vervolg op ‘zoeken naar balans’

Gemeentebelang weet dat bomen een belangrijk onderwerp is in onze gemeente. Maar we hadden niet kunnen vermoeden dat ons stukje over bomen van afgelopen week in het Gilze en Rijens weekblad zo veel los zou maken. We hebben stapels mails binnen gekregen over bomen die overlast geven, maar ook over plekken om juist bomen te behouden of te planten.

Eén onderwerp springt er in aantal reacties bovenuit: Het onderhoud van bomen is zwaar onvoldoende. Het is duidelijk dat we daar wat aan moeten doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen zware overlast ervaren doordat bomen niet op tijd worden gesnoeid. Straten zonder bomen wil Gemeentebelang ook niet. Sterker nog, wij zijn er van overtuigd dat bomen niet alleen erg goed zijn voor de natuur, maar juist ook voor de leefbaarheid. Zo voelen mensen zich in een omgeving met bomen gelukkiger en helpen bomen om de temperatuur te verlagen bij hittegolven.

Onze visie is om (zo veel mogelijk) bomen te behouden, maar wel de overlast aan te pakken, daarbij goed kijkend naar de aard van de overlast en hoe je dit door goed onderhoud kunt aanpakken. Dat vraagt maatwerk en een goede afweging voor iedere locatie.

Gemeentebelang neemt dit onderwerp zeer serieus.

Zo is Gemeentebelang afgelopen maandag met een raadsvoorstel gekomen (amendement) waarin de wethouder met een weloverwogen plan moet komen. Wij willen begrijpen welke bomen op deze locatie we toch kunnen behouden en welke echt gekapt en herplant moeten worden – maatwerk en een goede belangenafweging dus.

Hoe nu verder met alle reacties?

Gemeentebelang wil contact opnemen met alle personen die gereageerd hebben. We prioriteren naar noodzaak en gaan met de wijken waar problemen zijn, samen een plan opstellen om tot een oplossing te komen. Liefst met deskundigheid van o.a. de Natuur en Landschapsvereninging. We kijken naar alle problemen, dus ook waar te weinig bomen zijn. Zoals al aangegeven in ons vorige stuk: Gemeentebelang is voor een goede balans in onze gemeente.

Want waar je woont moet het goed zijn!

Heeft u in uw wijk ook een verzoek rondom bomen, mail dit dan naar: info@gemeentebelang.org