Zwembad

Zwembad

BN de Stem – 8 november 2013

“Je kunt ons zwembad in Rijen niet zomaar sluiten!”

Raadslid Marieke Bosscher: “Men onderschat het maatschappelijk belang van het zwembad.”

Zelfs in de vakantieperiode blijft Gemeentebelang actief, want ook de ontwikkelingen voor de toekomst van het zwembad Tropical in Rijen gaan gewoon door. Vandaar dat Gemeentebelang graag inging op de uitnodiging van de onlangs opgerichte Gebruikersgroep Tropical. We wilden graag horen waarom die groep zich zorgen maakt over de zwemgelegenheid in Rijen.

Het huidige zwembad maakt roerige tijden door. Het contract met de huidige exploitant is opgezegd. Het financiële plaatje voor de toekomst van het zwembad is ongunstig. Er wordt gesproken over het bouwen van een totaal nieuw zwembad, maar dan wel een zonder de huidige voorzieningen. Het zou een eenvoudig doelgroepenbad gaan worden. Gebruikers hebben een comité gevormd, omdat zij zich zorgen maken over de invulling van die nieuwe zwemgelegenheid in Rijen. Gemeentebelang ging met hen praten om te horen wat deze betrokken burgers en bewoners uit Rijen ervan vinden.

Tijdens dit gesprek werd ons duidelijk dat het huidige zwembad vele faciliteiten biedt en dat vele, heel diverse doelgroepen er gebruik van maken. Gemeentebelang ziet in dat dit verder reikt dan we aanvankelijk dachten. Het zwembad wordt duidelijk niet alleen gebruikt door verenigingen of voor zwemlessen, ook zoeken mensen er ontspanning. Door de verschillende baden met daarin de specifieke elementen als de stroming en de massagestralen wordt het zwembad nu ook zeer veel gebruikt door senioren om optimaal in beweging te blijven of te revalideren na een blessure. Het gezondheidsaspect en het recreatieve aspect zijn dus van groot belang volgens deze groep gebruikers en dient daarom in de toekomst gewaarborgd te blijven.

De groep pleit daarom voor het behoud van het bad. Als je wilt weten wat de waarde van een zwembad is voor een gemeente, moet je niet alleen naar de cijfers kijken. Ook de recreatieve mogelijkheden, sociale achtergronden en gezondheidsaspecten spelen een rol van betekenis.

De afweging van de kosten en baten, en het nemen van een beslissing over het voortbestaan, over opknappen of nieuwbouw zal geen gemakkelijke keuze zijn. Gemeentebelang is van mening dat een dergelijke keuze niet zomaar een, twee, drie te maken is. Zijn alle alternatieven goed onderzocht? Zijn er nog andere opties? En wat vindt u ervan? Gemeentebelang hoort graag uw mening! Geef uw mening hieronder.

Ons zwembad

Zwembad

Reserves van gemeente zorgelijk

Ariane Zwarts

Fractieleider Ariane Zwarts: “Gilze en Rijen staat er niet goed voor!”

“Terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de financiële impact hiervan.” Dat is volgens B en W de bedoeling van de Jaarstukken 2012. In het voorwoord staan volgens Gemeentebelang de kernwoorden waar wij ons juist grote zorgen over maken: financiële onzekerheid, besparingen en gevolgen.

Stel, u heeft geheel onverwacht een erfenis gehad van 1800 euro. Dat voelt goed, een oppepper voor uw spaarsaldo. Een dag later gaat uw wasmachine kapot en moet de auto naar de garage voor een reparatie: samen 1800 euro. Wat vindt u? Is dit een positief resultaat of heeft u gewoon geluk gehad met die erfenis om de onverwachte kosten te dekken? Het huidige college is er tevreden mee. Wethouder Dols (CDA) steekt over deze meevaller de loftrompet. Hij beweert “We staan er goed voor” en hij vindt dat de incidentele meevaller de gemeente een positief resultaat heeft opgeleverd in 2012. Gemeentebelang is echter van mening dat we er helemaal niet goed voor staan. Dat komt omdat Gemeentebelang niet alleen kijkt naar een incidentele meevaller. Er is meer aan de hand.

Reserve gehalveerd: coalitie tevreden
Onze algemene reserve staat er niet goed voor. Die is in een jaar tijd gedaald met maar liefst 2 miljoen. De reserve van de gemeente wordt gevoed door de opbrengsten van grond. Maar nu de nieuwbouwprojecten niet meer zoveel opbrengen als waar we in goede tijden op konden rekenen, wordt de reserve kleiner. Dit gaat hard: in anderhalf jaar tijd is de reserve grondexploitatie nagenoeg gehalveerd: van naar 19 naar 10 miljoen. En als de malaise in de woningbouw nog even doorgaat, lopen de reserves de komende jaren nog verder terug.
De coalitie meldt vol trots in de aanbiedingsbrief dat de voorgenomen ambities zijn gerealiseerd. “Ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid kwam de uitvoering van het coalitieprogramma niet in gevaar” en “het geeft vertrouwen naar de toekomst’’ zegt wethouder Dols in de media. Met welk vertrouwen gaat dit college de toekomst in?

Koerswijziging is nodig
Er zijn aanzienlijke tekorten in Meerjarenperspectief, de algemene reserve kan feitelijk niets meer hebben en de grondbedrijfreserves zullen hard nodig zijn om de risico’s op te vangen. Toch ging en gaat dit college met oogkleppen op dóór met het realiseren van dure coalitieplannetjes. Men doet alsof de wereld niet fundamenteel veranderd is. De gemeente is nu pas begonnen de organisatie en de begroting toekomstbestendig te maken. Maar er is nog geen oplossing voor de grote tekorten in het meerjarenperspectief en voor de onzekerheden van de grote decentralisaties die nog op ons afkomen. Het college zet de infrastructuur nu op een wensenlijstje samen met een nog nader te bepalen bedrag voor de MOP. Spiridon en de initiatiefnemers van de kinderboerderij kunnen er waarschijnlijk naar fluiten dat de gemeente een bijdrage aan hun plannen gaat leveren. Maar de verkeersproblemen zijn volgens het college zo groot dat de verbreding van de N282 er koste wat kost moet komen. En dat met een reserve van 4,7 miljoen…

GemeentebelangVisie ontbreekt
Wat onze gemeente nodig heeft, is een visie om de komende jaren adequaat zijn werk te kunnen te doen zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers of van bezuinigingen, De gemeente moet accepteren dat de grondposities ons geen miljoenen meer gaan opleveren en ze moet nee durven zeggen tegen ambities die niet meer passen in tijden van financiële onzekerheid. Een sober beleid kan er aan meewerken dat de beschikbare middelen voor de juiste zaken worden ingezet.
De gemeente moet de dure coalitieplannen maar even uitstellen. Niet vasthouden aan afspraken uit het verleden want de ontwikkelingen gaan sneller dan welke coalitie dan ook in 4 jaar kan bijhouden. Het boekjaar 2012 is afgesloten. Gemeentebelang is geschrokken van de cijfers en van de toekomstvisie op financieel gebied. Gemeentebelang heeft er al vroegtijdig op gehamerd dat het zo niet verder kan.
Binnenkort zal in de gemeenteraad het Meerjarenperspectief worden besproken. Wij vinden dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor de grote tekorten. De gemeente staat bovendien voor enorme taken als gevolg van veranderingen die er aan komen. De veranderingen in het maatschappelijk domein, in de gemeentelijke organisatie en in de samenwerking (misschien zelfs fusie) met andere gemeenten.

Laat uw mening horen!
Koers houden in onzekere tijden luidt het motto van deze coalitie. De koers wijzigen was beter geweest. We vrezen dat de gemeente met dit oogkleppenbeleid op ramkoers komt te liggen. Gemeentebelang wil dat voorkomen. U toch ook? Laat ons weten hoe u erover denkt Dat kan via deze site of met een mailtje aan onze fractieleider ariane@gemeentebelang.org.
Perscommissie Gemeentebelang

Fracties overtuigd van de noodzaak nieuwe atletiekbaan AV Spiridon

Het laatste nieuws over Spiridon, uit het weekblad van 20 februari 2013:

Spiridon voorpagina weekblad week 8 2013

Klik op het artikel voor een grotere versie

Klik op het artikel voor een grotere versie

Lees hier het hele Weekblad van 20 februari 2013