Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders

Gemeentebelang: doorgaan met steun van de leden

Van turbulente periode naar positieve toekomst

De afgelopen drie weken is een zware periode geweest voor Gemeentebelang, een zwarte bladzijde in onze bestaansgeschiedenis. Het onverwachte verlies van twee zetels is pijnlijk maar niet onoverkomelijk. De huidige fractie gaat met veel enthousiasme, samen met commissieleden en bestuur verder op de ingeslagen weg.

Vertrek wethouder

Het vertrek van een wethouder heeft voor meer beroering gezorgd dan menigeen zich kon bedenken. Voor Gemeentebelang stond vanaf het begin vast dat deze verandering niet ten koste mocht gaan van een krachtig bestuur van onze gemeente om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te waarborgen. Uiteindelijk bleek dat een versterking van het college hiervoor de beste keuze zou zijn.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering van afgelopen week heeft het bestuur de leden uitgebreid ingelicht over de afgelopen periode. Met een feitenrelaas werd duidelijkheid verschaft over de genomen stappen en besluiten. Daar gingen vele dilemma’s aan vooraf. Het bestuur heeft steeds getracht om zo zuiver mogelijk alle leden te vertegenwoordigen zodat alle standpunten volledig tot hun recht konden komen op de ALV. Ondanks dat alle informatie met alle betrokkenen is gedeeld en communicatielijnen altijd open stonden hebben twee fractieleden besloten de ALV niet af te wachten en uit de partij stappen.

Morele verplichting

Met verbazing heeft Gemeentebelang kennis genomen van het feit dat de twee zetels ingezet worden voor een nieuwe partij, Groen Gilze Rijen. Deze zetels komen toe aan Gemeentebelang, ze zijn behaald door de inzet van iedereen binnen onze partij. Helaas voelden de heren Van Seters en Beljaars niet de morele verplichting deze zetels terug te geven.

Steun van de leden

Tijdens de ALV schaarden de leden zich achter de gekozen route van het bestuur. Een marsroute welke moest leiden tot een standpunt over uitbreiding van het huidige college. Met zeer ruime meerderheid van stemmen en met complimenten over de gedegen koers stemden de leden in met deze uitbreiding. De fractie kreeg de taak om verder te onderhandelen over een coalitieakkoord waarbij het huidige als basis blijft dienen en aangepast wordt met actuele onderwerpen waar nodig. Aan alle leden is gevraagd om hiervoor input aan te leveren. In een tweede ALV wordt het definitieve coalitieakkoord met elkaar besproken en zal erover worden gestemd.

Positief en energiek

Het bestuur en de fractie van Gemeentebelang ziet de toekomst, samen met Ariane onze wethouder, positief en energiek tegemoet. We kijken niet meer achterom maar vooruit. Gemeentebelang wil de energie steken in zaken die ons echt raken zoals de energietransitie, klimaat, jeugdzorg, spoortunnel, luchthavenbesluit en de centrumplannen.

Want waar je woont moet het goed zijn! Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders
Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan