Gemeentebelang: onze inwoners doen het hartstikke goed! Eerste resultaten Anders Inzamelen veelbelovend

Sinds december zijn we in onze gemeente begonnen met Anders Inzamelen. Het streven is om restafval te verminderen en GFT, PMD, textiel en papier zoveel mogelijk als herbruikbare grondstoffen in te zamelen. Dit alles om een goed begin te maken om de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling, namelijk 100 kilo restafval per persoon in 2020 en zelfs 30 kilo in 2025 te gaan halen. Gemeentebelang is dan ook blij met de eerste resultaten die boven verwachting zijn.

Kritiek

Zowel voor als tijdens de ombuiging naar het Anders Inzamelen is er behoorlijk, ook ongefundeerd, commentaar geleverd, met name door de politieke partijen VVD en D66. Men beweerde dat de nieuwe systematiek zou leiden tot vervuiling, weerstand, dumpingen en niet tot de voorspelde resultaten. Ook onze wethouder Ariane Zwarts kreeg veel kritiek over zich heen. Maar zowel onze wethouder als Gemeentebelang hebben er vanaf het begin in geloofd dat onze inwoners ook hun bijdrage willen leveren aan het verminderen van de plastic berg, meer bruikbaar afval willen recyclen en willen zorgen dat er minder restafval verbrand wordt, wat een enorme besparing van CO2 uitstoot betekent. En dat is gebleken!

Veel minder restafval

Nu de eerste resultaten in klinkende cijfers bekend zijn kunnen we stellen dat we het hartstikke goed doen met elkaar. Het restafval is gemiddeld met maar liefst 55% verminderd, de laatste twee maanden zelfs 65%. Dat betekent 445 ton minder om te verbranden. Afgezien dat verbranden slecht is voor het milieu, is het ook erg duur. Deze daling van het restafval kan ons zomaar € 50.000,- op jaarbasis aan kosten schelen.

Meer herbruikbaar

Daarnaast is er 63% meer GFT opgehaald en 36% meer PMD. Deze afvalstromen worden als grondstoffen nu nog beter gescheiden zodat ze hergebruikt kunnen worden. Ook onze gezinnen met baby’s en jonge kinderen helpen mee: de luierinzameling gaat ook geweldig goed. Er is in twee maanden tijd 30 ton aan luiers apart opgehaald in de speciale luiercontainers. Deze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en daarna gerecycled. Dat scheelt weer in het restafval!

Trots

Gemeentebelang is dan ook trots op onze inwoners dat het zo goed gaat. Ook wat betreft bijplaatsingen, deze zijn er maar zeer beperkt. Jammer natuurlijk dat er inwoners zijn die de normen en waarden aan hun laars lappen. Gemeentebelang richt zich dan ook liever op de positieve kant van het Anders Inzamelen, want daar is het allemaal om begonnen: ons steentje bijdragen aan een beter milieu en een toekomst met minder plastic en meer hergebruik van grondstoffen.

Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.