Gemeentebelang: Coalitieakkoord unaniem aangenomen in ALV Positief door met vertrouwen in de toekomst

In de media werd al in een vroeg stadium aangegeven dat er een definitief coalitieakkoord zou zijn. Deze berichtgeving was echter voorbarig. Want het nieuwe coalitieakkoord is pas definitief geworden na goedkeuring van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag.

Tweede Algemene Leden Vergadering

Nadat onze leden in een eerste ALV met grote meerderheid instemden voor uitbreiding van het college om continuïteit en kwaliteit van bestuur te waarborgen hebben de leden van Gemeentebelang zich nu uitgesproken over het vernieuwde coalitieprogramma. Het bestuur heeft ervoor gekozen om alle leden van Gemeentebelang de
gelegenheid te geven om mee te denken en input te geven voor het hernieuwde akkoord. Daar hebben diverse leden gebruik van gemaakt. In de tweede ALV zijn alle passages met elkaar doorgenomen en besproken. Het coalitieprogramma unaniem kon worden aangenomen. Daarmee zijn, zoals door het bestuur beloofd, alle
besluiten over uitbreiding en coalitieakkoord met en door onze leden in de ALV genomen. Het deed het bestuur na de turbulente periode dan ook goed om dit te kunnen melden aan de coalitiepartners.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma is niet herschreven, het is een uitstekende basis die alleen aangepast werd naar de huidige stand van zaken en actualiteiten zoals de spoorzone, energieopgave, stijgende zorgkosten en gemeentelijke financiën. Daarnaast zijn er een aantal aspecten toegevoegd die alle partijen belangrijk vonden om nu op te nemen. Voor Gemeentebelang was dat onder andere volksgezondheid met betrekking tot nieuwbouw, aanvullingen over de betaalbaarheid van de energietransitie, aanpak van de tekorten in de jeugdzorg, verandering van de werkwijze in de zorg en een zorgvuldige voortgang van besluiten over de spoortunnel.

Spannende tijd

Natuurlijk gaan we in onze gemeenten een spannende tijd tegemoet. De tekorten waar vele gemeenten in Nederland mee kampen hebben ook weerslag op onze financiële situatie. Mogelijk moeten keuzes worden gemaakt om gaten te dichten. Maar Gemeentebelang meent dat onze gemeente mogelijkheden heeft om dit op een gepaste wijze op te vangen zodat voorzieningen, leefbaarheid en betaalbaarheid toch in balans kunnen blijven. Gemeentebelang gaat deze uitdaging niet uit de weg, integendeel, we willen in goede en minder goede tijden ons steentje bijdragen en Gilze en Rijen vooruit helpen. Met onze wethouder Ariane Zwarts en de fractie Maud, Francesco en Johan gaan we die uitdaging aan.

Robuust

Gemeentebelang heeft laten zien dat wij, ondanks de turbulente periode, een robuuste partij zijn
die met fractie, bestuur en al haar betrokken leden koers kunnen houden op een open en respectvolle wijze. Dit heeft geleid heeft tot een groot draagvlak en saamhorigheidsgevoel zodat we bij Gemeentebelang met positieve energie ons kunnen blijven inzetten waar we voor staan: “Waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.