Gemeentebelang: onze motie wordt zichtbaar! Drinkwatertappunten in onze gemeente: fijn voor iedereen

Het is alweer twee jaar geleden dat de
vorige fractie van Gemeentebelang een motie heeft ingediend tijdens de gemeenteraad om openbare drinkwatertappunten in onze gemeente te krijgen. En geduld wordt beloond want ook op het Wilhelminaplein in Rijen is er nu een gerealiseerd. Heb jij hem ook al gezien?

Duurzaam

Ons voormalig raadslid Pieter de Bruyn heeft indertijd de motie opgesteld. Het achterliggende idee was dat mensen die buitenshuis zijn, zowel onze inwoners als recreanten, de mogelijkheid te bieden om op verschillende plaatsen in onze gemeente een flesje water bij te kunnen vullen. Water drinken is niet alleen gezond maar ook duurzaam. Als je geen nieuw flesje hoeft te kopen maar alleen bij te vullen scheelt dit enorm in de hoeveelheid plastic. Daarnaast belanden in Nederland maar liefst 500.000 lege plastic flesjes in het milieu. Je kunt hiermee dus ook een deel van het zwerfafval verminderen.

Rustpunt

Naast de “gewone” drinkwatertappunten is stichting Toerlezjoere in samenwerking met de gemeente bezig om twee rustpunten aan te leggen waar, naast het opladen van de elektrische fiets, ook een tappunt voor drinkwater zal zijn. Dan is het rustmoment echt compleet. Kortom: het aanleggen van drinkwatertappunten is een echte win-winsituatie.

Goede ideeën

Heb je zelf ook goede ideeën om onze gemeente duurzamer te maken? Dan horen wij dat graag. Mail dan naar info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.