Gemeentebelang: energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie goed op de kaart. Koersdocument Gilze en Rijen is een duurzame uitdaging voor Gilze en Rijen

Elke dag hoor je wel een of meerdere onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid: van het gas af, overschakelen op elektriciteit, hergebruik van afval, zonnepanelen en windmolens. Dit allemaal met als doel een duurzame toekomst, ook voor onze gemeente en inwoners. Om dit allemaal de komende jaren te stroomlijnen heeft onze wethouder Ariane Zwarts met inwoners, ondernemers, verenigingen, en andere belanghebbenden het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen opgesteld.

Koersdocument vastgesteld

En met dit in gedachten is afgelopen week het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen vastgesteld in de raad. De rode draad in het koersdocument is energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie. Zo kunnen we aan de hand van deze thema’s aan de slag. Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, over dit koersdocument:

Niet in beton

“Het koersdocument is een belangrijk document dat is ontstaan in samenspraak met inwoners, ondernemers, politiek, verenigingen en andere belanghebbenden. In het koersdocument staat aangegeven wat de te volgen koers is. Er wordt uitgebreid omschreven wat de ambities van de gemeente Gilze en Rijen zijn voor 2030 en 2050. Het koersdocument is expres niet in beton gegoten en kan, als er zich nieuwe mogelijkheden of kansen voordoen zo nodig aangepast worden. Daarmee biedt het de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen zoals asbestsanering en energietransitie.”

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Haalbaar en betaalbaar

Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitvoering van al deze activiteiten haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Want, zo geeft Johan aan, als gemeente moeten we zowel ondernemers als inwoners helpen, door middel van informeren en waar mogelijk faciliteren om duurzame investeringen niet alleen rendabel te maken op milieu factoren maar ook financieel haalbaar te maken.

Drie thema’s

De strategie is dus om aan de hand van de drie thema’s energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie met een uitvoeringsagenda aan de slag te gaan. Hierin wordt ook duidelijk dat de gemeente een actieve rol vervult als verbinder op vele terreinen. Op deze manier worden concretere stappen gezet om duurzaamheid op de kaart te zetten voor onze inwoners. De genoemde begrippen als voorbeeldfunctie, ondersteuning, bewustwording, faciliteren, stimuleren en samen werken zijn passend om het uiteindelijke doel met elkaar te bereiken. Precies waar Gemeentebelang veel waarde aan hecht. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”. Wil je het Koersdocument zelf eens lezen, of heb je suggesties, mail dan naar: info@gemeentebelang.org