Respectloos populisme …

“Een brevet van onvermogen!” “Inwoners zijn slechter af!” “Misleiding!” “Onheil!” Dat waren op 11 juni in de gemeenteraad de grote woorden afkomstig van de partij met “het nieuwe elan”. 

Deze kwalificaties werden respectloos over het college, maar meer specifiek over de wethouder, als afval uitgestort. De kernwaarde van deze nieuwe partij in de raad luidt overigens: “Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen”. Nou, die waarde kan blijkbaar meteen de ondergrondse afvalcontainer in. Voor de exacte bewoordingen kan men de geluidsopname op de website van de gemeente Gilze en Rijen beluisteren.

Gemeentebelang en de andere politieke partijen namen in ferme bewoordingen afstand van deze manier van bejegenen. Dit soort taal zijn wij niet gewend en daar willen we ook niet aan wennen … We begrijpen dat een nieuwe verordening over afvalbeleid leidt tot discussie. Dat is prima, maar laten we deze dan vooral voeren over de plannen zelf. De beslissing om afval anders in te gaan zamelen was al in de vorige bestuursperiode democratisch genomen. Terugdraaien kost handenvol geld en dat kan dan niet meer ingezet kan worden voor onze inwoners. En daarmee is de problematiek rondom het afval nog steeds niet oplost. We voldoen dan immers niet aan de opgelegde doelstellingen van het kabinet Rutte.

De verordening Afvalbeleid is overigens in de raadsvergadering wel unaniem aangenomen. Het “nieuwe elan” was het dus klaarblijkelijk wel eens met de inhoud, maar wilde toch populistisch even een verkiezingsbelofte inlossen door los te gaan in de toespraak. Laten we ervan uitgaan dat de komende raadsvergaderingen weer respectvol zijn, en dat daarbij de inhoud wordt besproken. Want waar je woont, moet het ook in de gemeenteraad goed zijn.

Kijk verder op onze website. Je kunt daar alles lezen over Gemeentebelang. En laat ons weten wat je ervan vindt.

Bron illustratie: www.respect.nl