Aandacht voor vrouwenkiesrecht blijft actueel

Gemeentebelang: van oudsher een partij met veel actieve vrouwen

De werkgroep Vrouw in Vrijheid heeft samen met de dames uit de Gemeenteraad diverse activiteiten georganiseerd rondom het thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht. Tijdens de Kunstweek zijn er diverse mooie activiteiten georganiseerd. Maar het begon al eerder met een lezing van voormalig Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld. Met de invoering van het vrouwenkiesrecht werd een begin gemaakt met een toekomst van gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen. Gemeentebelang wil daarom aangeven waarom het belangrijk is hierbij stil te staan.

Nog steeds actueel

Voorafgaand aan de lezing van Sofie van Bijsterveld, vroeg onze wethouder Ariane Zwarts zich hardop af hoe actueel een wet uit 1919 nog kan zijn. En wat is dan de link tussen vrouwenrechten en het vrouwenkiesrecht? Ariane stelde in haar betoog dat vrouwenrechten nog steeds onder druk staan. Politici doen uitspraken over vrouwen en hun positie in de samenleving. Denk maar aan abortus of het glazen plafond. En ze vervolgt:“we moeten waken dat er besluiten worden genomen die vrouwen aangaan in een door mannen gedomineerd politiek spectrum. Dat kan alleen als we het evenwicht vinden die gaat over vrijheden, rechten en toekomstperspectief van vrouwen. Dat vrouwen niet alleen gebruik maken van hun kiesrecht maar ook hiermee een actieve bijdrage leveren aan de positie van vrouwen, voor hun dochters en de samenleving.”

Kiesrecht actief

Ariane Zwarts bij de portretten van Hanneke van Heusen

Nog sterker zouden vrouwen staan als dit evenwicht ook zichtbaar werd, in Den Haag, de Provincie maar ook hier, in dit gemeentehuis. Daar hebben we nu ook een Aletta Jacobs bij nodig, een Mathilde Wibaut of een Wilhelmina Drucker, vrouwen die aan de wieg hebben gestaan van het vrouwenkiesrecht. Het is daarom goed om dit te vieren in het besef dat niets vanzelfsprekend is, ook niet na 100 jaar. Gemeentebelang is altijd een partij geweest met een sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke arena. Dat willen we graag zo houden want een goede vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, geeft een evenwichtig debat en besluitvorming. Dus heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten dan nemen we gauw contact met je op.

Tot slot willen we de werkgroep Vrouw in Vrijheid bedanken voor hun ideeën, inzet en uitvoeren van alle mooie activiteiten. Activiteiten die door veel kunstenaars, betrokken vrouwen en anderen niet mogelijke was geweest. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.