Geen gesol met VIPvoorElkaar

Gemeentebelang: wij delen de zorgen van de vrijwilligers

Het VIPvoorElkaar is al jaren de schakel tussen vrijwilligers, hulpvragers en organisaties binnen gemeente Gilze en Rijen door hen met elkaar in contact te brengen bij een hulpvraag. Een unieke organisatie die vanuit SCMO (De Boodschap) wordt aangestuurd. En over dat laatste is grote onrust ontstaan.

Onlangs won VIPvoorElkaar de nationale vrijwilligersprijs. Hieruit blijkt dat ze op een eigen wijze opereert en het heel goed doet met meer dan 400 vrijwilligers. Nu wil het gemeentebestuur het VIPvoorElkaar onderbrengen bij een grote, regionale organisatie en ze daarmee niet meer apart subsidiëren.

Hierdoor verliest het VIP de lokale identiteit en binding. Ook zijn ze dan afhankelijk van de grote pot geld en weten niet waar ze aan toe zijn. Als lokale partij pleitte Gemeentebelang daarom om dit besluit terug te draaien. En de vele bezorgde aanwezige vrijwilligers en inwoners in de raadszaal ondersteunden dit standpunt.

Maarten en Maud steunen VIpvoorElkaar

Raadsleden Maud van der Meer en Maarten van Haperen vinden het te gek voor woorden dat dit college met 2 lokale partijen, Kern75 en GroenGilzeRijen, aan het roer de toekomst van ons VIPvoorElkaar zo op het spel zet zet. En de PvdA, meestal erg begaan met vrijwilligers gaf ook weinig reactie. Sterker nog, hun wethouder Marielle Doremalen bewoog geen centimeter richting de zorgen van diverse partijen en de aanwezige toehoorders.

Raadslid Maarten van Haperen stelde meermaals de vraag ‘wat er nu eigenlijk niet goed zou zijn bij VIPvoorElkaar’ dat deze verandering nodig maakte. Na aandringen kwam het antwoord van wethouder Doremalen dat er bij VIPvoorElkaar niks verkeerd gaat. Gemeentebelang vraagt zich dus nog steeds af wat echte reden is om dit “winning team” uit het lokale hart van onze gemeente te halen.

De coalitiepartijen leken doof voor het aanwezige publiek in de raadszaal. Kern75, GroenGilzeRijen en de PvdA gaan volledig voorbij aan de weerstand van dit slechte idee terwijl zij als coalitiepartijen met hun wethouders bij machte zijn om dit te keren. En om ze daarbij te helpen zal er de eerstkomende raadsvergadering een motie worden ingediend. Wordt vervolgd! Reageren? Mail naar secretariaat@gemeentebelang.org