Ook in onze gemeente heeft de jeugd de toekomst

Gemeentebelang: Plannen van scouting krijgen geen aandacht van coalitie

De jeugd heeft de toekomst. Een uitspraak die vaak gebruikt wordt, ook in de gemeenteraad. Gemeentebelang vindt dat je in plaats van mooie woorden ook over moet gaan tot acties waar onze jeugd iets aan heeft. Onze jeugd serieus nemen doen raadsleden Maarten van Haperen en Maud van der Meer van Gemeentebelang herhaaldelijk door onderwerpen te agenderen waarbij het welzijn en belang van onze jeugd voorop staat.

Zo heeft Gemeentebelang zich als enige bekommerd om de kwestie van niet verstrekte-stempassen voor 18-jarigen. Ook zijn Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s) vaak onder de aandacht gebracht net zoals de verbouwplannen van de scouting in Rijen, een vereniging met veel jeugdige leden.

Jongeren in onze gemeente willen een plek om elkaar te ontmoeten. De evaluatie van de plaatsing van JOP’s laat zien dat de ontmoetingsplekken gebruikt worden en ook dat er geen overlastmeldingen zijn. Gemeentebelang is dan ook tevreden met het besluit van het college om deze voorziening voor onze jongeren te behouden. Gemeentebelang vindt het daarom vreemd dat andere partijen vooral aandacht besteden aan vermoedelijke overlast. Iets waar volgens de evaluatie geen sprake van is. Het debat moet juist gaan over de behoefte van de jongeren.

De scouting in Rijen is een vereniging met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Deze levendige vereniging heeft goede huisvesting nodig voor de toekomstbestendigheid van de vereniging. Het pand van de scouting is aan een grondige verbouwing toe. Al ruim voor de verkiezingen steunde de hele gemeenteraad een motie om met de scouting in gesprek te gaan en te onderzoeken wat nodig is voor een duurzaam en eigentijds scoutinggebouw. Helaas is na de verkiezingen bij coalitiepartijen Groen Gilze Rijen, Kern75 en de PvdA de urgentie ver te zoeken. Er wordt geen duidelijkheid verschaft aan de scouting en van beschikbaar geld zal in de begroting waarschijnlijk geen sprake zijn. Blijkbaar is dit voor de coalitie een loze verkiezingsbelofte geweest maar volgens Gemeentebelang vooral een gemiste kans. Want op deze manier weet de scouting nog steeds niet waar ze aan toe zijn daarom zal Gemeentebelang dit in de begrotingsraad aan de orde stellen.

Reageren op dit artikel? Mail naar maud@gemeentebelang.org of :maarten@gemeentebelang.org