Project Hulten autoluw eindelijk van start

Gemeentebelang: ook 2000 bomen erbij is dubbele winst

De provincie heeft het startsein gegeven voor de aanpassing en omlegging van de N282 voor een betere doorstroming. Daardoor ontstaat er een autoluw en dus leefbaar en veilig Hulten. Voor de inrichting van het ‘nieuwe’ Hulten is samen met de bewoners een schitterend plan gemaakt wat in december in de raad besproken wordt en waarvan de inwoners van Hulten hopen dat de uitvoering plaatsvindt in de loop van 2023 -2024. 

Gemeentebelang is daarom blij voor de bewoners van Hulten dat het nu zover is!

Project Hulten autoluw eindelijk van start

Van karrenspoor tot Rijksweg naar een ‘auto te gast straat’. Wat een geschiedenis heeft de bijna 200 jaar oude Rijksweg langs Rijen en door Hulten! Begonnen als karrenspoor, aangelegd ten tijde van Napoleon, daarna verhard vanwege het opkomende autobezit. In 1902 het eerste vrij liggende verharde fietspad van Nederland, de driebaans-dodenweg, weer terug naar tweebaansweg en nu een verbreding naar vier banen langs Rijen en een knip met rondweg om Hulten.

Na jaren wachten gaan de werkzaamheden starten. Hulten wordt leefbaar en vooral veilig, aldus de gedeputeerde. Kinderen kunnen straks buiten spelen, de bewoners kunnen veilig opritten op en af, de buurtjes kunnen voor hun huizen een praatje maken en de luchtkwaliteit wordt veel beter. Want omdat het verkeer wordt omgeleid komt er ruimte om ongeveer 2000 bomen te planten in het Blok!

Voor het verkeer betekent dit dat bedrijven beter bereikbaar worden en dat men niet meer in de file hoeft te staan naar De Haansberg, Crown Business-Center en de Vliegbasis. En voor degene die denken dat het omrijden langs Hulten veel tijdverlies betekent? Met de auto in de spits is er juist een tijdwinst van ongeveer 10 minuten en buiten de spits een tijdsverlies van ongeveer vier minuten. En misschien is de fiets ook een goed alternatief. De nieuwe F58 (snelfietsroute) is de DoorRijenRoute voor de fiets van en naar Tilburg. Gezond, goedkoop en in tijd vergelijkbaar met de autorit.

Het is een lang dossier, begonnen in 2008, met een duidelijke voorkeurskeuze vanuit Gemeentebelang welke het uiteindelijk ook geworden is door kritisch meedenken. Alles hierover is te vinden op de website van Gemeentebelang. Maar nu kijken we vooruit, naar een nieuwe kern voor Hulten.