Wethouder moet vaart maken met onderhandelingen spoorzone.

Gemeentebelang zorgt voor raadsbreed signaal

In maart van dit jaar bleek dat de financiering voor het project spoorzone niet rond was, en heeft de gemeenteraad geen besluit genomen. Gemeentebelang heeft altijd aangegeven dat er duidelijkheid moet zijn over de kosten, anders kan de herinrichting van de spoorzone niet van start.

Inmiddels is wethouder Scheifes (GGR) verantwoordelijk voor de spoorzone. Ook bleek uit de second opinion dat het tekort op de financiën van het project groot is: eind april was het gat 27 miljoen. Gemeentebelang heeft meerdere malen de simpele vraag aan de wethouder gesteld ‘wat bent u nou eigenlijk aan het doen’? Helaas bleef een duidelijk antwoord uit.

In de raadsvergadering van 17 oktober heeft de fractie van Gemeentebelang daarom het initiatief genomen door de motie ‘aansporing project spoorzone’ in te dienen. Raadslid Maarten van Haperen: ‘ De herontwikkeling van de spoorzone is van groot belang voor de toekomstige leefbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van Gilze en Rijen. De afgelopen jaren heeft de Raad veel besluiten genomen en hebben we een aanzienlijke hoeveelheid geld gereserveerd. Maar de rek is eruit en we kunnen niet op hetzelfde spoor verder. Dat laat ook de second opinion zien. De wethouder is daarom een nieuwe onderhandeling gestart met partners Rijk en provincie Noord-Brabant. Maar over het verloop en met welke insteek wil hij niets zeggen. Alleen dat dit het eerste gesprek was met de partners sinds de installatie van dit college’.

Gemeentebelang: Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Voor Gemeentebelang is het wel duidelijk: zonder financiering hoeven we geen discussie over de precieze invulling van de spoorzone te voeren. De motie roept de wethouder op uiterlijk 28 februari 2023 te komen met duidelijkheid over de financiering van het project spoorzone. Helaas bleek in het debat dat de wethouder zich op geen enkele wijze wilde vastleggen, en leek zo aan te sturen op een open einde met een blanco cheque. Gelukkig dacht de raad daar anders over. De motie is raadsbreed aangenomen en roept de wethouder op om uiterlijk 28 februari 2023 te komen met duidelijkheid over de financiering van het project spoorzone.

Reageren op dit artikel of meer weten? Stuur een bericht naar Maarten@gemeentebelang.org of Maud@gemeentebelang.org