Gemeentebelang: Biodiversiteit is prioriteit

Zet zichtbare stappen naar een groenere gemeente

Op verzoek van Gemeentebelang besprak de raadscommissie ruimte vorige week de notitie biodiversiteit. In de notitie is beschreven waar de kansen liggen voor onze gemeente om de biodiversiteit te vergroten. In de woonkernen, het buitengebied en bedrijventerreinen liggen allemaal kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Door het bespreken van deze notitie kan de gemeenteraad aan het college van B&W meegeven wat belangrijk is voor het nog op te stellen beleid rondom groen en biodiversiteit.

Gemeentebelang wil graag de nadruk leggen op het vergroten van de biodiversiteit in de woonkernen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners concrete voorbeelden van beleid zien in de leefomgeving, en dat inwoners zelf mee kunnen doen. Zo heeft Gemeentebelang eerder het initiatief genomen voor de subsidie klimaatadaptieve maatregelen waar inwoners zelf hun tuin en dak mee kunnen vergroenen. Ook kunnen inwoners gebruik maken van zogenaamde schoffelcontracten om zelf een stukje groen in de gemeente te onderhouden. Allebei voorbeelden waarmee we samen zorgen voor een prettige groene gemeente om in te wonen!

Fractievoorzitter Maud van der Meer bij een ingezaaid gazon aan de Statenlaan in Rijen

Een mooie zichtbare volgende stap zou zijn om een aantal gemeentelijke gazons om te vormen naar bloemrijke weides, en om plantvakken opnieuw te beplanten met inheemse soorten. Dit is ook een kans die wordt genoemd in de notitie biodiversiteit. Biodiversiteit vergroten in onze gemeente is een ambitie die alle partijen lijken te delen. Nog niet alle partijen bleken klaar om woorden ook in daden om te zetten. Juist de coalitiepartijen bleven vaag op onze vraag of zij dit ook zagen zitten en wilden vooral later nog meer discussiëren. Het geld de echte ambities maar laten bepalen was hun credo. Gemeentebelang zet woorden en ambities liever om in concrete acties en zoekt daarvoor de samenwerking op.

Geschikte locaties kunnen worden ingezaaid met ecologisch verantwoorde en inheemse bloemenmengsels. Daarnaast kunnen oude en saaie struiken vervangen worden door prettig ogende inheemse beplanting. En welke locaties geschikt zijn, daar zouden inwoners over mee kunnen denken. De aangepakte locaties zijn vervolgens zichtbaar voor alle inwoners om van te genieten, en kunnen zo inspireren tot meer initiatieven.

Weet jij een mooie locatie die ingezaaid kan worden als bloemrijke weide? Laat het ons weten via Maud@gemeentebelang.org, Maarten@gemeentebelang.org of op Facebook.