Met zorgvuldigheid voorop mag uitstel geen afstel worden

Gemeentebelang: Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Zolang als het onderwerp Spoorzone al op de agenda staat hebben we bij Gemeentebelang gesteld dat de Spoorzone meer is dan alleen het onderdeel ondertunneling. En doordat alleen de ondertunneling een verkiezingsitem werd, lijkt het hele project in het water te vallen. Want de nieuwe coalitie heeft de kaders keihard vastgelegd waaronder de hoogte van de doorgang en wie er wel of niet door mag. Dat was te verwachten van GGR en PvdA maar met de zweefmolen-zwaai van Kern’75 nemen de zorgen toe over de haalbaarheid van het hele project.

Stilstand sinds de verkiezingen

Afgelopen commissievergadering heeft Gemeentebelang daarom gevraagd de voortgangsrapportage Spoorzone te bespreken. We willen graag weten wat de nieuwe coalitie van plan is en vooral, zijn ze bereid om de vaart erin te houden? De uitkomst geeft ons geen goede hoop dat de spoorzone als geheel ooit van de grond komt. Zo heeft de wethouder nog niet met partners Rijk, ProRail en Provincie gesproken. Ook is de coalitie niet voortvarend aan de slag en dreigt zelfs jaren voortgang weg te gooien. Nu valt het niet mee met zo’n enorme koerswijziging, maar de reden die wethouder Scheifes (GGR) aangaf, namelijk dat de nieuwe coalitie pas 5 weken bezig is, mag op dit project geen excuus zijn. Het is een rijdende trein waar je nu eenmaal op springt en niet af.

Raadslid Maarten van Haperen op het verouderde tussenperron in de spoorzone

Spoorzone meer dan ondertunneling

Gemeentebelang maakt zich dus zorgen dat de nieuwe coalitie er niet in slaagt de focus te verleggen van alleen de afmeting van de ondertunneling naar het oplossen van alle belangrijke knelpunten van het project Spoorzone. De aanpak van trillingen, geluid en opstoppingen, veiligheid op en rond het perron, het verwijderen van het wachtspoor, de vergroening, de verruiming van parkeerplaatsen en fietsenstalling zorgen voor een langdurig bestaan van ons prachtige station.

Zorgvuldigheid met een plan

Inmiddels is er nog een nieuwe dimensie. Met de nieuwe koers laat de coalitie Kern’75, GGR en PvdA niet alleen het standpunt van de burgemeester en veiligheidsregio over veiligheid links liggen. Het lijkt er ook op dat niet geluisterd zal worden naar inwoners die zich druk maken over de kostbare minuten die de brandweer verliest op weg naar Rijen-Zuid omdat zij nog steeds moet wachten bij de kleine overgang aan de Vincent van Goghstraat, door de smalle bochtige straatjes van Atalanta moet denderen, of moet omrijden. Het is terecht dat deze groep inwoners van zich laat horen. Om te zorgen dat alle betrokkenen niet in onzekerheid blijven zitten over het vervolg, heeft de wethouder dankzij stevig aandringen van Gemeentebelang beloofd dat we nog voor de zomer een plan kunnen bespreken. Zo zorgen we dat uitstel niet tot afstel leidt en door een zorgvuldige aanpak van de spoorzone Rijen toegankelijk en leefbaar blijft.