Samenwonen op proef straks ook in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: neem initiatief voor gelijke kansen in de bijstand

Iedereen telt en doet mee. Een uitspraak die vaak wordt gedaan in de politiek. Bij Gemeentebelang gebruiken we ‘iedereen telt en doet mee’ als uitgangspunt voor onze voorstellen in de gemeenteraad. Meedoen in de samenleving betekent je leven in kunnen richten zoals je dat zelf wilt, bijvoorbeeld gaan samenwonen met je partner. Gemeentebelang wil dat de regels binnen onze gemeente onze inwoners ondersteunen, vanuit de menselijke maat, en niet beperken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen niet zonder gevolgen kiezen voor het uitproberen van samenwonen. Je huishouden delen heeft immers gevolgen voor je uitkering of als je pech hebt kun je als fraudeur aangemerkt worden. Dat brengt onzekerheid en misschien zelfs angst met zich mee, waardoor mensen kunnen kiezen om juist niet de stap te zetten om samen te gaan wonen. Dat is een contrast met inwoners die betrekkelijk zorgeloos een periode kunnen onderzoeken of de relatie geschikt is om samen te gaan wonen.

Gemeentebelang heeft daarom in de raad van 13 juni het initiatief genomen om een motie in te dienen. De motie had als doel om samenwonen op proef voor inwoners met een bijstandsuitkering mogelijk te maken binnen onze gemeente. In verschillende plaatsen in Nederland vinden al proeven plaats of is de mogelijkheid om het samenwonen te proberen zonder gevolgen voor de uitkering al vast beleid geworden. Wij vinden het waardevol om ook in onze gemeente dit te bieden aan onze inwoners.

De PvdA en D66 waren meteen overtuigd van nut en noodzaak van het initiatief van Gemeentebelang en dienden de motie mee in. De overige partijen konden na een positieve reactie van wethouder Doremalen en extra overleg de motie ook ondersteunen. Gemeentebelang is blij dat ons sociale geluid navolging vindt bij het college van B&W en de andere partijen in de gemeenteraad. Nog dit jaar zal het college van B&W met een voorstel komen hoe Gilze en Rijen samenwonen op proef in kan voeren voor onze inwoners.

Meer weten of reageren op dit artikel? Volg ons op facebook of reageer via Maud@gemeentebelang.org