Jaarrekening 2021 afgesloten met flink positief resultaat

Gemeentebelang: doemscenario’s niet aan de orde

In elke organisatie wordt een boekjaar afgesloten met een jaarrekening, zo ook voor onze gemeente Gilze en Rijen. In de afgelopen raadsvergadering is de jaarrekening 2021 besproken en behandeld. En omdat dit gaat over 2021 is de jaarrekening eigenlijk het resultaat van de vorige coalitie. En dat is een verdienste want de jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resultaat van maar liefst 2.4 miljoen euro. En dat ondanks alle corona-problematieken, duurder wordende ondersteuning WMO en Jeugd en alle mooie projecten die gerealiseerd zijn.

Naar aanleiding van dit resultaat blikken we als Gemeentebelang terug op 2021. En ook op wat er vooral door GGR gefulmineerd werd over het financieel beleid van de vorige coalitie waar VVD, CDA en Gemeentebelang deel van uitmaakte. Woorden als potverteren, financieel debacle, egotripperij en onverantwoordelijke koers werden gebruikt in hun artikelen. Ook werd, geheel ongefundeerd, het doemscenario aangehaald dat we onder toezicht zouden komen te staan van de provincie vanwege al dit “wanbeleid”.

Gemeentebelang begrijpt nog steeds niet waar al deze naargeestige woorden en bangmakerij goed voor was. Er waren helemaal geen tekenen dat het jaar 2021 niet positief zou worden afgesloten. Immers, keuzes waren goed voorbereid, besluiten weldoordacht genomen, met de raad besproken in het belang van onze gemeente en onze inwoners waarbij mooie projecten, goede zorg en fijn wonen allemaal gerealiseerd zijn. Ook het weerstandsvermogen, de graadmeter waarbij je kunt toetsen of financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden is alle jaren uitstekend geweest. Gemeentebelang ziet in het betoog van de fractievoorzitter van GGR tijdens de gemeenteraad over de jaarrekening, waarin hij aangaf “aangenaam verrast” te zijn met dit resultaat, dan ook als een soort van generaal pardon voor de opstelling die GGR zich had aangemeten. Kortom: Gemeentebelang is trots op het resultaat van 2.4 miljoen wat te danken is aan de vorige coalitie en waar wij dus ons steentje aan hebben bij gedragen.

En zoals alle jaren ervoor wordt dit resultaat dan ook toegevoegd aan de reserves van de gemeente. Voor Gemeentebelang is dit niks nieuws wat deze coalitie doet, want dat werd en wordt altijd zo gedaan. Een verstandige keuze en traditie die de nieuwe coalitie dan ook voortzet. Nu de jaarrekening is afgesloten staat in de komende raadsvergadering de perspectiefnota op het programma. Hierin geeft de nieuwe coalitie aan wat de plannen zullen zijn voor het komende jaar en hoe ze dat gaat betalen. Gemeentebelang is daar erg benieuwd naar want ook voor deze nieuwe coalitie geldt: een euro kun je maar een keer uitgeven. We denken graag mee hoe we dat zouden kunnen doen want goede voorzieningen, adequate ondersteuning en zorg staat voor ons, samen met werken aan een duurzame toekomst voorop.